Kur’an o hidžabu

Jedna od definicija hidžaba u islamskoj literaturi je: Hidžab je odjeća kojom žena pokriva svoje tjelesne ukrase pred muškarcima s kojima može stupiti

Read More