Odabrani tekstovi

Radost “trgovanja” s Bogom

Piše: Enes Karić

U suri Svjetlost/an-Nūr, 24:37., Kurʼân se mršti spram trgovine koja ljude odvodi na put zaborava Boga i odvraća ih od revnosnog vršenja vjerskih dužnosti.

Zašto se trgovina spominje u Kurʼânu? Naravno, nepotrebno je postavljati takva pitanja o Kurʼânu. Muslimani vjeruju da je Kurʼân vječna Božija Objava, iz tog slijedi da za sve što je spomenuto u Kurʼânu postoje vječni razlozi. Ljudima je teško da dokuče vječne razloge. Ali od odgonetanja vječnih razloga ne treba da odustanu.

Ipak, ako se usudimo postaviti pitanje: Zašto se trgovina spominje u Kurʼânu, pada na na um da je čovječanstvo, otkad postoji u zajednicama ljudi, uvijek nešto kupovalo i prodavalo. Svi ljudi na zemlji su kupili nešto, makar jednom u životu. Svi ljudi nisu bili skijaši, ili zlatari, ili ukrotitelji životinja, ili filozofi. Ali, svi ljudi, žene ili muškarci, jesu nešto pazarili makar jednom u svome životu. I osjetili su neku radost od te svoje trgovine, ma kako ona bila prolazna. Baš kao što je i dijete radosno kad kupi sladoled.

Naravno, kad je kupoprodaja posrijedi spominjanje trgovine (tiğârah) u Kurʼânu samo je jedna skalina u toj svetoj Knjizi.

Naime, u Kurʼânu postoji jedan drugi prizor, veoma snažno kazan, o jednoj veličanstvenoj Božijoj ponudi čovječanstvu, ponudi nagrade (ağr – uğûr) na Ovom i Budućem svijetu ako ljudi budu radili dobra djela (aṣ-ṣâliḥât):

“A onima koji vjeruju i dobra djela rade,

Bog će im u izobilju dati njihove nagrade!”

Opće kazivanje Kurʼâna ne gubi nimalo iz vida to naglašeno nuđenje Božije nagrade i na Ovom i na Onom svijetu. Božanska ponuda je tu, od čovječanstva se očekuje da se na nju odazove, da se time poveća potražnja Božanskih stvari.

Bilo kako bilo, Kurʼân odiše jednom predstavom o Bogu koji je bogat (al-ganiyy) i “kod koga je sve” i predstavom o čovječanstvu kojem tako mnogo toga treba. Predstava o jednoj takvoj, rekli bismo “uzvišenoj trgovini”, jasno se raspoznaje na mnogim stranama cjeline Kurʼâna.

Davno je bilo kad je C. C. Torey napisao i objavio svoju knjigu “Trgovačko-teološki termini u Kurʼânu” (The Commercial-theological Terms in the Koran). Ne ulazeći u namjere ove Toreyeve knjige, napominjemo da su drevne ṣūfîje islama govorile o tome da je najbolja ona “trgovačka prođa” koja se ostvari u razmjeni dobrih djela s naše, i u primanju nagrade sa Božije strane.

(islam.ba)