Muftijstvo mostarsko

Imami mostarskog muftijstva na seminaru “Hutba i izazovi populizma”

Seminar “Hutba i izazovi populizma” koje na području Islamske zajednice (IZ) u BiH organizira Uprava za vjerske poslove Rijaseta IZ-e održan je i za imame mostarskog muftijstva  u četvrtak 1. juna 2023.g.

U ovodnom dijelu seminara novoimenovani direktor Uprave za vjerske poslove hafiz dr. Mensur-ef. Malkić iskoristio je priliku da se predstavi imamima i da ih pozove na propulzivnu saradnju u realizaciji planiranih programa u njihovom misijskom radu i djelovanju.

Govoreći o temi seminara, direktor Malkić je upozorio na tendenciozne pojave dekontekstualiziranja interpretacije sadržaja hutbe što od svakog hatiba zahtjeva punu odgovornost i posvećenost spram izgovorene riječi, napomenuvši na ranije definirane stavove Rijaseta da svaki imam ima punu slobodu u odabiru tema koje će tretirati.

Podsjetio je da postoje formativne razlike između sadržaja hutbe i vaza ili predavanja koji se drže drugim povodima. Na kraju obraćanja pozvao je imame da čuvaju dostojanstvo imamskog poziva, naših džemata i svojih porodica.

– Džuma je Božiji poziv, a hutba ima praktičnu praksu Poslanika, a.s. Malo koji ibadet, kao hutba, ima jak sadržaj i to moramo imati na umu – kazao je prof. Zijad-ef. Ljevaković, tumačeći 17. ajet sure Rad, dodavši da navedene činjenice obavezuje govornika na obzirnost.

Naveo je da se svaka hutba drži u posebno vrijeme i stoga iziskuje poseban odnos. Kazao je kako se radi o cjeloživotnom procesu koji traje te da je osnovna svrha hutbe da ljude poziva da čine ono od čega će imati koristi i na ahiretu i na dunjaluku.

Prenoseći lična iskustva naglasio je kako hutba uglavnom plod vjere govornika i njegovog odnosa prema džumi i drugim vjerskim sadržajima, upozorio je na neka devijantne pojave tretmana hutbi na društvenima mrežama te u tom smislu pozvao imame da procjene da li su sadržaji njihovih hutbi prilagođeni nekontroliranom virtualnom košmaru percipiranja zbilje.

– Hutba treba imati svoj cilj da oni koji slušaju znaju šta im se želi poručiti – zaključio je Ljevaković.

Na sličnim premisama svoje izlaganje “Hutba i društveni konteksti” bazirao je mostarski muftija mr. Salem-ef. Dedović. Naslovljena tema, prema njegovom mišljenju, neprekidno treba biti u fokusu interesovanja, značajnije prisutna, motrena i sagledavana sa svih kompetentnih nivoa u Zajednici.

– Hutba je poslanička tradicija, Čvrsta i neraskidiva veza sa Allahovom riječju, u kojoj se traži da se čini dobro, a suzbija zlo – kazao je muftija, dodavši kako njen sadržaj uozbiljuje njena ibadetska narav.

Muftija je u radu citirao niz upečatljivih mišljenja klasične i savremene uleme o hutbi, posebno naših živućih alima, ali i iznio upečatljiva iskustva iz svog dosadašnjeg rada, s obzirom na to da se za svaku hutbu temeljito priprema i da je skoro svaku održanu hutbu prethodno napisao.

Na kraju je pozvao imame da prilikom izbora tema više tretiraju prioritetne teme kao što su brak, porodični život s različitih aspekata, komunikaciju i saradnju među muslimanima, afirmaciju volonterizma i podizanja ekološke svijesti na uštrb tema koje govore o nafilama i njihovim formama.

– Vrijeme u kojem danas živimo od nas traži da hutbi trebamo pristupiti s punom odgovornosti i odgovornim stavom i emanetom kojim nam je hutba povjerena – kazao je muftija.

Govoreći o temi “Kako i koliko govoriti na hutbi” mr. Meho Šljivo, rukovodilac Odjela za hatabet, konstatirao je da su imami Islamske zajednice u BiH izgradili visoke standarde, te ukazao na potrebu iznalaženja institucionalnog načina njihovog oblikovanja i publiciranja na društvenim mrežama.

Skrenuo je pažnju prisutnim imamima da posljednjih godina mladi čine najznačajniji postotak džemata te da te činjenice imaju u vidu. Tokom izlaganja osvrnuo se i na neke od operativnih procesa službe kojom rukovodi.

Seminar “Hutba i izazovi populizma“ održan je u Multimedijalnoj sali Studentskog hotela, a moderator je bio mr. Ilham-ef. Puce, rukovodilac Službe za vjerske poslove i obrazovanje Mostarskog muftijstva.