Džemati i džamije

Džamija u Spiljanima

Ovaj džematski odbor sačinjavaju Spiljani, Džajići, Dubočani i Ljuta. Džamije se nalaze u Spiljanima, Džajićima i Dubočanima.

Spiljani se spominju rano u turskim izvorima. Mulić navodi da su toponim donijeli sa sobom doseljenici iz sela Spila (Riđani). U drugim izvorima susrećem naziv Ispilani i objašnjenje da se u tom naselju „pilala“ drvena građa i odatle puštala Neretvom do Konjica i niže. Neki izvori opet govore da je ime nastalo od riječi spilja (pećina) pošto isti naziv ima dio zaseoka Ćibe (Spilja).

Džamija u Spiljanima vakuf je braće Maksumića. Njena gradnja počela je 2000. godine, a otvorena je 28. septembra 2003. godine. U zaseoku Ćibe je oko 1930. godine sagrađen mesdžid u kojem su se, do gradnje džamije, obavljali vjerski obredi.

U sastav ovog džemata ulaze: Džajići, Dubočani i Ljuta, u kojima se također nalaze vjerski objekti. Prvi imam u Maksumića džamiji bio je Refik ef. Delić, a nakon njega sadašnji imam Elvedin ef. Čorbo.