Odabrani tekstovi

Poruka iz sure Kehf: Allah vodi brigu o vjernikovoj djeci

Obratimo pažnju na 82. ajet sure El-Kehf u kojem stoji: “A što se onoga zida tiče – on je dvojice dječaka, siročadi iz grada, a pod njim je zakopano njihovo blago.

Otac njihov je bio dobar čovjek i Gospodar tvoj želi, iz milosti Svoje, da oni odrastu i izvade blago svoje. Sve to ja nisam uradio po svome rasuđivanju. Eto to je objašnjenje za tvoje nestrpljenje!” (prijevod značenja sure El-Kehf, 82.)

U ovom ajetu se pojašnjava treće djelo koje je Hidr učinio, a koje je Musau, a.s., izgledalo neobično. Radi se o popravci zida, ispod kojeg je zakopano blago dvojice jetima.

U prva dva slučaja (slučaj s lađom i s neposlušnim dječakom), Hidr pripisuje djelo i namjeru sebi: “Što se one lađe tiče – ona je vlasništvo siromaha koji rade na moru, i ja sam je oštetio jer je pred njima bio jedan vladar koji je svaku ispravnu lađu otimao”.

“A mi želimo da im Gospodar njihov, mjesto njega, da boljeg i čestitijeg od njega, i milostivijeg;

Dok u trećem slučaju (izgradnja zida koji će zaštiti bogatstvo jetima), Hidr pripisuje namjeru Allahu:” “A što se onoga zida tiče – on je dvojice dječaka, siročadi iz grada, a pod njim je zakopano njihovo blago. Otac njihov je bio dobar čovjek i Gospodar tvoj želi, iz milosti Svoje, da oni odrastu i izvade blago svoje. Sve to ja nisam uradio po svome rasuđivanju.”

Pouka ovog ajeta je jasna: Allah, dž.š., se brine o vjernikovoj djeci i imetku i ne zaboravlja djela dobročinitelja. Svako dobro djelo će dobiti nagradu.

Dragi Allah se brine i o vašoj djeci i imetku. Allah, dž.š., vodi računa o tim stvarima čak i kada vjernika više ne bude na ovom svijetu. Ponekad u životu, puno se trudimo, tragamo za sigurnošću, borimo se da preživimo, ali naša snaga ima granice i neminovno dolazimo do tačke kada nam samo Allah može pomoći. Nema sumnje, Milostivi će nam pomoći, zato budite strpljivi.

(islam.ba)