Medžlis Konjic

47 polaznika uspješno završilo prvi nivo Škole Kur’ana.

A Mi smo Kur’an učinili dostupnim za pouku – pa ima li ikoga ko bi pouku primio?”

Kur’anski ajet koji izaziva i ujedno inspiriše svakog ko ga pročita i o njemu promisli.

Večeras smo (ponedjeljak 15.01.2024.g.)  u Gradskoj džamiji za 47 polaznika dodijelili šehade za uspješno završen prvi nivo Škole Kur’ana. Ovo je četvrta generacija naše Škole Kur’ana i najbrojnija. Početkom oktobra, sad već prošle godine, započeli smo druženje sa harfovima, slovima od kojih su satkane riječi Božije. Trideset osam žena i devet muškaraca prihvatilo je izazov inspirisan ajetom s početka teksta.

Oni su kroz 18 časova nizali harfove i evo hvala Allahu večeras svoju ustrajnost, želju i trud, da se postavljeni cilj postigne, krunisali.

Šehade/diplome uručio je glavni Imam MIZ Konjic Refik ef. Delić.

U kratkom obraćanju između ostalog ukazao je na važnost Kur’ana i poruke koju Kur’an nosi, poruke koja čovjeka, bio muškarac ili žena, u džamiji, u kući, na mjestima gdje Kur’an uči, odgaja, kako bi u životu kojeg živi, prepreke na koje nailazi, lakše savladao.

Važno nam je spomenuti da je večeras također jedna od halki Škole Kur’ana, drugog nivoa, završila svoju zajedničku hatmu.

U Školi Kur’ana djeluje 9 halki Kur’ana.

Pet halki Kur’ana za žene i četiri halke Kur’ana za muškarce.

Ponosni smo na svakog polaznika/učača Kur’ana, zajedno sa njima pravimo pozitivne korake koji mijenjaju nas, kako bismo promijenili one oko nas.

Čestitamo novim učačima Kur’ana!

Zahvalu činimo Gospodaru uzvišenom, također ističemo bitnim spomenuti našu polaznicu Škole Kur’ana, koja pohađa jednu od halki Kur’ana. Ona je na ime svoje rahmetli majke uplatila cio iznos za Kur’ane koje smo kao hediju/poklon uz diplomu novim učačima uručili.

Gospodara molimo da njenoj majci podari rahmet i magfiret, a njoj čvrstinu imana na putu ka Allahovom zadovojstvu.

Ensar ef. Zalihić