Medžlis KonjicMuftijstvo mostarsko

Promemorija Bošnjacima

Muftija mostarski mr. Salem-ef Dedović danas je bošnjačkim političkim predstavnicima iz Mostara i hercegovačke regije na svim nivoima vlasti uputio promemoriju, čiji tekst prenosimo u cjelosti:

Promemorija Bošnjacima

Poštovana gospodo,

Imajući u vidu da je pitanje lokaliteta nekadašnjeg Lakišića harema pitanje od prvorazrednog značaja za Bošnjake Mostara i Hercegovine, ne samo u vjerskom, nego u mnogo širem društvenom i kulturnom kontekstu, borba za taj lokalitet čin je istrajavanja Bošnjaka u ostvarivanju njihovog prava na jednakopravnost, ali i istrajavanja za ideju multietničkog Grada u kojemu neće biti dominacije, segregacije i diskriminacije.

Vama je poznato da Islamska zajednica u Mostaru već decenijama nastoji zakonskim putem vratiti ono što joj je nepravedno oduzeto, makar jedan dio ogromnog Lakišića harema, u samom centru Mostara, kako bi se dostojno ekshumirali posmrtni ostaci umrlih muslimana, te na tom prostoru gradio savremeni Centar od značaja za kulturno-obrazovne aktivnosti Bošnjaka na tragu izučavanja Mevlanine Mesnevije, koje datira u Gradu Mostaru još od druge polovine XVI stoljeća.

S obzirom da je baština Mesnevije općepoznata i prihvaćena u cijelom svijetu kao učenje koje zbližava i povezuje ljude i naša je zamisao da ovim Centrom u samom srcu Mostara podstaknemo dijalog, toleranciju, kulturno uzdizanje, obogaćivanje i razmjenu između religija koje stoljećima egzistiraju na ovim prostorima.

Svima vama je dobro poznato da se prostor Centralne zone već duže vrijeme, dugi niz godina, uzurpira nelegalnim radnjama, o čemu je odluke donosilo i Gradsko vijeće.

Neprihvatljivo je da se na tom lokalitetu uzdiže Hrvatsko narodno kazalište i drugi objekti u funkciji etničkog zaokruživanja prostora tzv. Stolnog grada, bez valjanog Regulacionog plana i planske dokumentacije, a da se zahtjevi bošnjačke strane uporno ignorišu i politiziraju, bez ikakvog razloga i osnove. Čak štaviše, prekraja se historija i mitovima uvjerava javnost da taj lokalitet i nije bio harem, iako su u više navrata pronađene kosti mrtvih muslimana.

Očekujemo od vas, shodno preuzetim obavezama, da u ime našeg naroda posvećeno bdijete u ostvarivanju njegove jednakopravnosti na ovim hercegovačkim prostorima, da u okvirima svog političkog mandata u ovom odsudnom trenutku pokažete odgovornost i učinite sve što je do vas da se sačuva dostojanstvo i čast Bošnjaka Mostara, koji su i dosada podnijeli najveće žrtve i najviše doprinijeli da se sačuva multietnički Mostar i Bosna i Hercegovina.

Historija će svakoga od nas zabilježiti po djelima i nedjelima, ili po činjenju ili nečinjenju, odnosno po jasnom stavu ili šutnji, pa smo svi mi po ovom pitanju na ispitu i dužni smo kolektivno pokazati visoku patriotsku svijest, kako bismo zaustavili štetne, drske nasrtaje i ideološko-političke višestoljetne tendencije marginaliziranja Bošnjaka kao političkog naroda, koji je dao nemjerljivi doprinos u urbanom nastajanju, stasanju i razvitku ovog Grada.

Ključni prioritet zastupnika Bošnjaka u Gradskom vijeću Grada Mostara morao bi biti da se osujete planovi hegemonijske politike kojoj je u cilju da preostali slobodni i neizgrađeni dio čestice lokaliteta nekadašnjeg Lakišića harema pretvori u neku vrstu trga za javna okupljanja građana, te time u potpunosti protjera sve druge zainteresovane subjekte iz Centra Mostara, čime će se za sva vremena Mostar označiti duboko podijeljenim gradom i razbiti ideja multietničkog grada koji se upravo na tom prostoru brani i gradi.

Svi politički akteri trebaju biti svjesni činjenice da je ovo pitanje krupno i da se na njemu lomi budućnost Grada i odnosa među njegovim narodima, religijama i kulturama, te da će ukoliko prođe crni scenario etničke linije sa zatvorenim jednonacionalnim ustanovama, nepovratno postati kamen spoticanja i trvenja, opterećujući miran život i dobrosusjedske odnose u ovom Gradu.

Od vas očekujemo da se pod hitno u okviru vaših političkih aktivnosti na svim nivoima ovo pitanje nađe u fokusu vaše pažnje i budnog interesovanja, jer imate i mehanizme i nadležnosti da djelujete u okviru pozicija na koje ste izabrani.

Ovo pitanje moguće je riješiti u okvirima rada izabranih predstavnika Gradskog vijeća i nadležnih komisija i službi Gradske uprave, što naša javnost i očekuje u što skorije vrijeme, a mi ćemo biti dužni da obznanimo šta je po tom pitanju konrektno poduzeto i urađeno.

Mi držimo da je ovo kapitalni projekat Bošnjaka ovoga Grada i regije, i već smo pripremili novo savremeno arhitektonsko rješenje na kojem je radio ekspertni međunarodni tim, a koje odgovara gore opisanim potrebama naše Zajednice i naroda.

Jasno nam je da vremena niti razloga za odgađanje nema, jer s druge strane vidimo da postoji politika koja se služi nečasnim sredstvima i vraća na vrijeme podjela, stoga ovo nije vrijeme šutnje i iščekivanja, već konkretnih koraka koji će rezultirati korisnim djelima.

Već dugo vremena, naslušali smo se lijepih priča i najava kojima nam se pokušavaju samo „zamazati“ oči, dok drugi u tišini i podmuklo realizuju dugoročne sistemske projekte na štetu Bošnjaka i Grada Mostara u cjelini.

Uz izraze osobitog poštovanja,

                                                                                                            Muftija mostarski mr. Salem-ef. Dedović

Dostavljeno:

  • Klub Bošnjaka u Gradskom vijeću Grada Mostara
  • Klub Bošnjaka u Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona
  • Ministri u Vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona
  • Zastupnici Bošnjaci u Federalnom parlamentu iz hercegovačke regije
  • Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica
  • Premijer Vlade Federacije BiH
  • Zastupnik Bošnjak u državnom parlamentu iz hercegovačke regije