Medžlis Konjic

Završen je prvi ciklus edukacijskog programa “Putevima uspjeha”

U petak, 13.1.2023.g. iza jacije namaza u prostorijama Gradske džamije u KOnjicu, u organizaciji Odjela za brak i porodicu MIZ Konjic, završen je prvi ciklus Edukacijskog programa “Putevima uspjeha”

Predavanje je održala prof. mr. Lejla Boškailo koja je profesorica Akaida i Arapskog jezika u Karađoz begovoj medresi u Mostaru. Svoje znanje je sticala na univerzitetu al Azharu u Egiptu. Trenutno je doktorant na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu.

Profesorica je na zanimljiv i svojstven način prisutnima održala čas iz tefsira kur’anske sure Jusuf kroz nekoliko prvih ajeta ove sure. Prisutnima je približila njeno značenje, smisao, asocijacije i poveznice ove sure sa drugim surama i događajima drugih Poslanika.

Kako je na kraju predavanja kazano, ovo je bio samo početak tefsira ove sure koja je u Kur’anu oslovljena kao ahsenu-l-kasas, najljepša priča.

Ovim predavanjem završen je prvi ciklus Edukacijskog programa “Putevima uspjeha” na kojem je prisutno trideset polaznika.

U protekla tri mjeseca obrađivali smo svakog petka iza jacije namaz teme iz Fikha, Akaida, Ahlaka, Tefsira i Hadisa sa redovnim mualimama i mualimima.

Za djevojke i žene redovna predavanja su držale prof. Memnuna Džajić, Azra S. Zalihić i Adela J. Hebibović.

Za muški dio polaznika, redovna predavanja je vodio Ensar ef. Zalihić, imam Gradske džamije.