Medžlis Konjic

Edukacijski program za omladinu i odrasle

Edukacijski program Medžlisa Islamske zajednice Konjic  “Putevima uspjeha” za omladinu i odrasle muškarce i žene

Program će se sastojati od različitih oblasti islamskog znanja:

■ Fikh (Islamsko pravo)
■ Akaid (Islamsko vjerovanje)
■ Ahlak ( lijepo postupanje)
■ Tefsir (tumačenje Kur’anakih ajeta)
■ Sira ( životopis Allahovog poslanika)

Program će se održavati svakog petka u prostorijama Gradske džamije Konjic.

Nastava će biti raspoređeni u dva časa, prvi čas nakon aksam namaza, drugi nakon jacije namaza.

Predmete će vodtiti mualimi i mualime Medžlisa Islamske zajednice Konjic.

Prijave do četvrtka, 20.10.2022. godine!