ENCIKLOPEDIJA HADISA

zdavačka kuća „Libris“ ovih dana je najzad uspješno okončala epohalan poduhvat – iz štampe je izašla Enciklopedija hadisa. U želji da našem čitateljst

Read More

Znakovi za razumom obdarene

Knjiga govori o dokazima Muhammed, a.s., poslanstva i kur'anskim kazivanjima koja u svjetlu nauke nikako nisu mogla biti poznata u vrijeme kada je Kur

Read More