Rijaset

Obavještenje: Prijave za umru 2022.

Umra je hodočašće u Meku koje obavljaju muslimani, a može biti u bilo koje doba godine.  Umra ima za cilj posjetu Kabi i obavljanje određenih radnji, od kojih su: Zaogrtanje Ihrama, nijet, Tavaf oko Kabe, Sa’j između Safe i Merve, te brijanje glave ili skraćivanje kose. Allahov Poslanik, alejhis-selam., kaže: “Od umre do umre Allah, dželle še’nuhu, briše sve eventualne grijehe, a za kod Allaha primljen hadž, nema druge nagrade osim Dženneta.” U Haremima u Medini i Meki potrebno je što više vremena provoditi u obavljanju namaza, učenja Kur’ana, upućivanja dova Stvoritelju i razmišljanju o životu na ovome svijetu i našoj ulozi na njemu i pripremi za Ahiret.

PROGRAM PUTOVANJA

1. DAN, 24.01.2022. (PONEDJELJAK), SARAJEVO – DŽIDDA – MEDINA

Okupljanje mu’atemira na Sarajevskom aerodromu minimalno 2 sahata prije leta. obavljanje podne i ikindije namaza u zgradi Aerodroma. Direktan let za Džiddu, broj XY620 je u 14:00 h. Očekivano vrijeme dolaska u Džiddu je u 20:30 h po lokalnom vremenu. Nakon pasoške i carinske kontrole slijedi putovanje prema Medini, koje traje oko šest sati. Obavljanje akšama i jacije namaza.

2. DAN, 25.01.2022. (UTORAK), MEDINA

Dolazak u Medinu u ranim jutarnjim satima. Smještaj u hotel, individualni ibadeti, sabah namaz (ezan u 5:45) u Haremu (Džamiji Allahovog Poslanika, alejhi selam) i doručak. Slobodno vrijeme za individualne ibadete.

Namaska vremena:

 • Podne, 12:34
 • Ikindija, 15:40
 • Akšam, 18:02
 • Jacija, 19:32.

3. DAN, 26.01.2022. (SRIJEDA), MEDINA

Sabah namaz i doručak. Zijaret – posjeta mezaru i selam Muhammedu, alejhi selam. Posjeta Revdi, za koju Muhammed, alejhis-selam kaže: „Ono što je između moga mimbera i ove moje kuće je bašča od džennetskih bašči.“ Posjeta Džennetu-l-Bekiji, mezarju u neposrednoj blizini Poslanikove, alejhis-selam, džamije, gdje su ukopani mnogi od Poslanikovih, alejhis-selam, ashaba i mjesto gdje se i danas muslimani ukopavaju. Slobodno vrijeme za individualne ibadete.

NAPOMENA: Tokom trajanja pandemije Covid 19, odlukom vlasti Kraljevine Saudijske Arabije broj posjetitelja mezaru Muhammeda, alejhi selam i Revdi je ograničen te se posjete, putem partnerske umranske agencije imaju rezervisati putem internet aplikacija koje su za tu namjenu kreirale vlasti Saudijske Arabije. Zbog ovog ograničenja, Ured za hadž i umru zadržava pravo da posjete mezaru Muhammeda, alejhi selam i Revdi budu pomjerene za drugi termin koji tokom boravka u Medini bude slobodan.

Namaska vremena:

 • Sabah, 5:45
 • Podne, 12:34
 • Ikindija, 15:41
 • Akšam, 18:03
 • Jacija, 19:33.

4. DAN, 27.01.2022. (ČETVRTAK), MEDINA

Sabah namaz u džamiji Muhameda, alejhis-selam. Nakon doručka, u 08:00 slijedi posjeta/zijaret mubarek mjesta u okolini Medine: Brdo Uhud, pet kilometara sjeverno od Medine za koje je Poslanik, alejhis-selam, rekao: “Uhud je planina koju mi volimo i koja nas voli”. U podnožju brda se nalazi mezarje šehida Uhuda među kojima je i mezar Hamze, radijallahu anhu. Mesdžid Kibletejn (džamija sa dvije kible). Hendek (mjesto gdje se odigrala vrlo važna bitka između muslimana i mušrika). Mesdžid Kuba, 3 kilometra sjeverno od džamije Poslanika, alejhis-selam. Ovo je prva džamija koju je lično gradio Muhammed, alejhis-selam. Klanjanje 2 rekata nafile u njoj ima vrijednost obavljanja umre.

NAPOMENA: Tokom trajanja pandemije Covid 19, vlasti Kraljevine Saudijske Arabije su zabranile organiziranu posjetu brdu Uhud, Mesdžidu Kibletejn, Hendeku i Mesdžidu Kuba. U skladu sa iskazanim željama, i u skladu sa objektivnim mogućnostima, Ured za hadž i umru će putem imenovanog vodiča, za mu’atemire koji to žele, organizirati, da kao vid fakultativne aktivnosti o svom trošku, posjete ova mubarek mjesta.

Namaska vremena:

 • Sabah, 5:44
 • Podne, 12:34
 • Ikindija, 15:41
 • Akšam, 18:03
 • Jacija, 19:33.

5. DAN, 28.01.2022. (PETAK), MEDINA

Sabah namaz u džamiji Muhameda, alejhis-selam i doručak. Slobodno vrijeme do džume. Džuma namaz u Haremu. Nakon džume slobodan ostatak dana i vrijeme za individualne ibadete.

Namaska vremena:

 • Sabah, 5:44
 • Džuma, 12:34
 • Ikindija, 15:42
 • Akšam, 18:04
 • Jacija, 19:34.

06. DAN, 29.01.2022. (SUBOTA), MEDINA – MEKKA

Sabah namaz, doručak i individualni ibadeti. Nakon doručka slobodno vrijeme do podne namaza. Napuštanje soba i polazak prema Mekki oko 14:00 h. Nakon tridesetak minuta vožnje zaustavljanje na Mikatu Zu-l-Hulejfa, gdje se klanjaju dva rekata namaza ihramskog nijjeta i čini nijjet umre. Nastavak putovanja prema Mekki. Dolazak u Meku u večernjim satima, smještaj u hotelu. Obavljanje zajedničke Umre (Tavaf i Sa’j), brijanje glave ili skraćivanje kose.

NAPOMENA: Tokom trajanja pandemije Covid 19, nije isključeno da zaustavljanje na Mikatu odlukom saudijskih vlasti bude zabranjeno. Zato je neophodno da svi mu’atemiri u hotelu obuku ihrame i na taj način budu spremni za nijjet umre.

Odlukom vlasti Kraljevine Saudijske Arabije broj mu’atemira u Haremu je ograničen. Rezervacije i dozvole za ulazak u Harem se, putem partnerske umranske agencije dobijaju putem internet aplikacija koje su za tu namjenu kreirale vlasti Saudijske Arabije. Zbog ovog ograničenja, Ured za hadž i umru zadržava pravo da organizirano obavljanje umre ne budu odmah po dolasku u Mekku. Također, obavljanje redovnih namaza i nafila – dobrovoljnih tavafa je uslovljeno dobijanjem dozvole putem spomenutih aplikacija.

Namaska vremena:

 • Sabah, 5:44
 • Podne, 12:35
 • Ikindija, 15:45
 • Akšam, 18:09
 • Jacija, 19:39.

07. DAN, 30.01.2022. (NEDJELJA), MEKKA 

Sabah namaz, doručak i individualni ibadeti.

Namaska vremena:

 • Sabah, 5:40
 • Podne, 12:34
 • Ikindija, 15:46
 • Akšam, 18:09
 • Jacija, 19:39.

08. DAN, 31.01.2022. (PONEDJELJAK), MEKKA
Sabah namaz, doručak i individualni ibadeti.

Namaska vremena:

 • Sabah, 5:40
 • Podne, 12:34
 • Ikindija, 15:46
 • Akšam, 18:10
 • Jacija, 19:40.

09. DAN, 01.02.2022. (UTORAK), MEKA – AREFAT – MUZDELIFA – MINA –PLANINA NUR – MEKA

Sabah namaz i doručak. Oko 8.00 h sati je polazak prema Arefatu, visoravani udaljenoj 22 km jugo-istočno od Kabe. Ukupna površina Arefata je 10,4 km2 i cijela visoravan se nalazi van granica Harema. Postoje predaje prema kojima je Arefat dobio ime po tome što su se tu upoznali Adem, alejhis-selam, i hazreti Hava. Put se nastavlja prema Muzdelifi, dolini smještenoj između Arefata i Mine. Po dolasku na Minu (cca 5km od Muzdelife), slijedi obilazak džemreta, označen prostor na kojem je Ibrahim, alejhis-selam, trebao žrtvovati svoga sina Ismaila, alejhis-selam. Ovaj historijski događaj ostavio je trajne poruke i konkretne propise od kojih je simbolično kamenovanje šejtana na istim mjestima na kojima je to uradio Ibrahim, alejhis-selam. Potom se ide u podnožje planine Nur (5 km istočno od Meke i na nadmorskoj visini od 621m). Na njoj se nalazi pećina Hira, najdraže Poslanikovo, alejhis-selam, mjesto za razmišljanje. To je mjesto gdje je Poslanik, alejhis-selam, primio prve ajete Objave. Povratak u Mekku.

NAPOMENA: Tokom trajanja pandemije Covid 19, vlasti Kraljevine Saudijske Arabije su zabranile organiziranu posjetu Arefatu, Muzdelifi, Mini i planini Nur. U skladu sa iskazanim željama, i u skladu sa objektivnim mogućnostima, Ured za hadž i umru će putem imenovanog vodiča, za mu’atemire koji to žele, organizirati, da kao vid fakultativne aktivnosti o svom trošku, posjete ova mubarek mjesta.

Namaska vremena:

 • Sabah, 5:40
 • Podne, 12:34
 • Ikindija, 15:47
 • Akšam, 18:11
 • Jacija, 19:41.

10. DAN, 02.02.2022. (SRIJEDA), MEKKA

Sabah namaz, doručak i individualni ibadeti.

Namaska vremena:

 • Sabah, 5:39
 • Podne, 12:34
 • Ikindija, 15:47
 • Akšam, 18:11
 • Jacija, 19:41.

11. DAN, 03.02.2022. (ČETVRTAK), MEKA

Sabah namaz, doručak, individualni ibadeti i noćenje. Poslije jacije namaza odlazak u Harem radi obavljanja oprosnog nafila tavafa. Pripreme i odmor prije putovanja.

Namaska vremena:

 • Sabah, 5:39
 • Podne, 12:34
 • Ikindija, 15:48
 • Akšam, 18:12
 • Jacija, 19:42.

12. DAN, 04.02.2022. (PETAK), MEKKA – DŽIDDA – SARAJEVO

Sabah namaz. Napuštanje soba i ukrcavanje u autobuse oko 05:00 h i put prema aerodromu u Džiddi (traje oko 2 sata). Obavljanje sabah namaza u putu. Dolazak na aerodrom oko 07:00, pasoška i carinska kontrola i ukrcavanje na let XY619 u 09:50 h za Sarajevo. Očekivano vrijeme dolaska u Sarajevo je u 15.00 h po bosanskom vremenu.

Vodič grupe je Aljo ef. Cikotić.

CJENOVNIK

 MEDINA  MEKKA CIJENA PO OSOBIuključujući sve troškovi i aerodromske takse
Hotel Crown Plaza 5*(noćenje sa doručkom) ili njemu sličan Hotel Marriott 5*(noćenje sa doručkom) ili njemu sličan 2.800,00 KM

Program putovanja uključuje:

* direktni avionski prijevoz na relaciji Sarajevo – Džidda / Džidda – Sarajevo

* troškove vize i aerodromske takse

* transfer aerodrom u Džiddi – hotel Medina – hotel Mekka – aerodrom u Džiddi

* smještaj u hotelu po izboru u 1/2 i 1/3 sobama

* organizacija putovanja i kvalifikovani vodič

* zajedničko obavljanje umre

* prijevoz turističkim autobusima visoke kategorije na relaciji Džidda – Medina ‐ Mekka – Džidda

VAŽNO: Za dobijanje vize za ulazak u Saudijsku Arabiju obavezna je vakcinacija s najmanje dvije doze vakcina protiv Covid 19, koje su odobrile vlasti Saudijske Arabije, i to: Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson, odnosno dvije doze Sinofarm ili Sinovac uz treću dozu neke od prije navedenih. Također, obavezan je (na teret mu’atemira) PCR test ne stariji od 72 sata prije ulaska u Saudijsku Arabiju.

Za pribavljanje vize se obavezno predaju sljedeći dokumenti:

 1. pasoš, čija važnost je  najmanje 6 mjeseci od dana polaska (dvije uporedne stranice u pasošu moraju biti prazne)
 2. 2 fotografije u boji, sa bijelom pozadinom (kao za pasoš)
 3. 2 kopije pasoša u boji (stranice na kojoj se nalazi slika)
 4. za žene mlađe od 45 god. potreban mahrem (pratilac), uz dokumentaciju koja to potvrđuje, na bosanskom i arapskom jeziku
 5. Potvrda o vakcinaciji protiv COVID-19

NAPOMENA:
– Ovo je tehnički obrađen program i prijedlog Ureda za hadž i umru, a moguća su odstupanja prema potrebi i dogovoru sa grupom, radi što ugodnijeg boravka na ovim mubarek mjestima.

– Kategorizacija hotela u Kraljevini Saudijskoj Arabiji ne mora odgovarati ili ne odgovara nužno kategorizaciji hotela u Bosni i Hercegovini.

Molimo Milostivog da od nas primi umru i sva naša naša dobra djela, smiluje nam se i uvede u Džennet!

Preporučujemo budućim mu’atemirima da putem Play Store odnosno AppStore na svoje mobilne telefone instaliraju ove aplikacije:

 1. Eatmarna,
 2. Tawakkalna

Aviokompanija zadržava pravo promjene satnice letova, u skladu sa propisima koji postoje u međunarodnom zračnom prometu. Ured za hadž i umru ne odgovora za otkazivanje, odgađanje, kašnjenje letova ili izgubljenu prtljagu. Avioprevoznik je FlyNas.

UPLATE I PRIJAVE SE PRIMAJU DO POPUNE MJESTA, A NAJKASNIJE DO 19. JANUARA 2022. GODINE BROJ MJESTA OGRANIČEN

Kontakt:

tel. +387 33 668 651, +387 61 893 036

email: uredzahadziumru@rijaset.ba