Prikaz knjiga

Antologija bošnjačke poezije XX vijeka

Enes Duraković, Format: B5, Str: 333

U ovoj Antologiji zastupljena su 34 najpoznatija pjesnika koji su stvarali u prošlom XX vijeku. Antologije nam ukazuju na bogatstvo i raznolikost bošnjačke poezije. Izbor pjesama i predgovor dao je dr. Enes Duraković. Ova Antologija namjenjena je svim ljubiteljima poezije, a posebno je korisna učenicima srednjih škola.

U antologiju bošnjacke poezije uvršteni su autori:

Safvet-beg Bašagić, Avdo Karabegović Hasanbegov, Musa Ćazim Ćatić, Fadil Kurtagić, Ahmed Muradbegović, Hamza Humo, Atif Ljubović, Salih Alić, Husnija Čengić, Hamid Dizdar, Sait Orahovac, Šukrija Pandžo, Skender Kulenović, Muhamed Abdagić, Mak Dizdar, Izet Sarajlić, Husein Tahmiščić, Husin Bašić, Bisera Alikadić, Kemal Mahmutefendić, Esad Ekinović, Ibrahim Kajan, Abdulah Sidran, Meho Baraković, Mubera Pašić, Fehim Kajević, Džemaludin Alić, Irfan Horozović, Enes Kišević, Ismet Marković, Admiral Mahić, Munib Delalić, Mirsad Bećirbašić, Hamdija Demirović, Sinan Gudžević, Sead Begović, Hadžem Hajdarević, Džemaludin Latić, Ferida Duraković, Zilhad Ključanin, Semezdin Mehmedinović, Zijad Sarajlić, Selim Arnaut.