Rijaset

Nova 1443. hidžretska godina u ponedjeljak, 9. augusta, Dan ašure 18. augusta

Nova hidžretska godina nastupa 1. muharrema, koji ove godine pada 9. augusta, u ponedjeljak.

Muslimanski kalendar je lunarni, mjesečev kalendar i godina ovog kalendara je kraća deset dana od godine sunčevog kalendara. Ovakav način računanja vremena usvojen je za vrijeme halife Omera, neka je Allah s njim zadovoljan, a za početak računanja vremena uzeta je Hidžra-preseljenje Muhameda, neka je mir i spas Božiji na njega, iz Mekke u Medinu.

Hidžra se dogodila 622. godine po Isau, neka je spas i mir Božiji na njega. Muhamed, a.s., je bio prisiljen napustiti svoj rodni grad Mekku i otići tamo gdje neće biti u opasnosti. Medina, ili Jesrib kako se tada zvala, ponudila mu je utočište i Poslanik je a.s. napustio noću svoj grad i preselio se u Medinu u kojoj je ostao živjeti do svoje smrti.

Deseti dan mjeseca muharrema naziva se Danom Ašure, a ove godine pada na dan 18. augusta 2021. godine.

Prema predanjima, u ovom je danu nakon potopa pristala lađa Božijeg poslanika Nuha a.s. Preporuka Božijeg poslanika Muhammeda a.s. je da se posti 9. i 10. muharem, ili 10. i 11. dan ovoga mjeseca.

Na ovaj dan se spravlja i posebno jelo ašura (na arapskom deset). Spravlja se tako da se stavi više vrsta voća i povrća i tako napravi smjesa kao znak sjećanja na Nuha, a.s., koji je, po predanjima, u svoju lađu ukrcao po par od svega živoga.

(Preporod.info)