Tekstovi o Konjicu

Esad Bajić, knjige i radovi

Esad Bajić rođen je 1974. godine u Ribarima, općina Konjic.

Do sada je objavio

Romani:

 1. SJENA JEDNOG TAIBA, (tri izdanja 2011., 2012. i 2015 godina) Izdavači: Fondacija “Baština duhovnosti” Mostar ( I I II izdanje) Fondacija “Lijepa riječ” Konjic (III izdanje, 2015.g.)
 2. HUDHUDI, (2020) Fondacija “Lijepa riječ” Konjic

Zbirke priča:

 1. JA SAM PRIČA, TI SI PJESMA (2018) Fondacija “Lijepa riječ” Konjic,
 2. KRIŠKE USPOMENA (2017)  Fondacija “Lijepa riječ” Konjic,
 3. TRAGOVI MISLI (2014) Fondacija “Lijepa riječ” Konjic,
 4. ĆUPRIJANJA (2012.) Kulturno-umjetničko udruženje “Sejfullah” Konjic,
 5. BOJA SJEĆANJA  (2010) Kulturno-umjetničko udruženje “Sejfullah” Konjic,
 6. OTKOSI SJEĆANJA (2008) Kulturno-umjetničko udruženje “Sejfullah” Konjic,
 7. SEBILJ ili potraga za ogledalom (1999) Kulturno-prosvjetno društvo “Svjetlost” Konjic

Zbirke pjesama: 

 1. BIHUZURKA (1996.),
 2. KAMENDAN (1997) BZK “Preporod” Konjic,
 3. BESAN,(1998.) BZK “Preporod” Konjic ,
 4. GODOVI DANA (2006), KUU “Sejfullah” Konjic
 5. KOME SEDŽDU ČINIŠ BRATE (2013.), Fondacija “Lijepa riječ” Konjic,
 6. A NOĆ DA SE MRSI – IZBOR (2022) Fondacija “Lijepa riječ” Konjic

Islamistika i historija:

 1. MEVLUDSKI ŠAPAT,(2019.) Fondacija “Lijepa riječ” Konjic,
 2. PUT KA ZEMZEMU – HUTBE 2015 (2015) Fondacija “Lijepa riječ” Konjic,
 3. BUDNI SIN ŽIVOGA (2015) Fondacija “Lijepa riječ” Konjic,
 4. HAZRETI HASAN, radijallahu anhu (2014) Fondacija “Lijepa riječ” Konjic,
 5. HUDHUDOVIM TRAGOM (2014) Fondacija “Lijepa riječ” Konjic I Medžlis IZ-e Konjic
 6. BRAK I PORODICA 2013. Medžlis IZ-e Konjic)
 7. KURBAN I HADŽDŽ (2007), MIZ Jablanica i (2012.) Karađoz-gegova medresa Mostar,
 8. SEKSUALNOST I INTIMNI ŽIVOT U ISLAMU (2005.) Libris, Sarajevo,
 9. SLOVO O HIDŽRI (2005) Kulturno-umjetničko udruženje “Sejfullah” Konjic,
 10. SMRT, KABUR I SUDNJI DAN (2003) Libris, Sarajevo,
 11. RAMAZANSKI NASIHATI (2003.) El-Kelimeh, Novi Pazar,
 12. ZNAKOVI ZA RAZUMOM OBDARENE (2002.) Medžlis IZ Konjic,
 13. SVIJETLI PUTEVI ISLAMA (2012) Karađoz-begova medresa u Mostaru,
 14. KONJIČKE DŽAMIJE (2011) Fondacija “Baština duhovnosti” Mostar,
 15. MONOGRAFIJA MEDŽLISA IZ KONJIC (1999.) Medžlis IZ Konjic.
 16. HAZRETI HUSEJN, radijallahu anhu, (2017.) Fondacija “Lijepa riječ” Konjic.
 17. GRADSKA DŽAMIJA U KONJICU – MONOGRAFIJA  (UREDNIK), (2017.) Medžlis IZ-e Konjic
 18. ČARŠIJSKA (JUNUZ-ČAUŠEVA) DŽAMIJA U KONJICU – MONOGRAFIJA (2020)
 19. MATERIJALNI OBLICI MEMORIJALIZACIJE ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG RATA 1992-1996. NA PODRUČJU OPĆINE KONJIC (2021) JOB “Branilaca Konjica” Konjic

II DOKUMENTARNI FILMOVI

 • POBJEDA ILI SMRT -Četvrta muslimanska slavna brigada
 • KONJIČKE DŽAMIJE, historijat konjičkih džamija

III  OBJAVLJIVAO U ČASOPISIMA

 • – Novi Muallim.
 • – Novi Selam
 • – Islamske informativne novine “Preporod”, Sarajevo
 • – Časopis za djecu “Evlad”, Mostar
 • – Časopis za djecu “Elif”, Sarajevo
 • – Časopis za duhovnu i nacionalnu afirmaciju  “Kabes”, Mostar
 • – Bilten Medžlisa Islamske zajednice Zagreb, Zagreb
 • – Magazin “Bosanska Sumeja” Tuzla
 • – Bilten fondacije “Lijepa riječ” Konjic
 • – Časopis za obrazovanje, nauku i kulturu “Most”, Mostar
 • – Porodični magazine za afirmaciju kulture življenja “Ašk” Sarajevo
 • – Magazin za porodicu i društvo “Zehra” Sarajevo
 • – Časopis za djecu “Zambak” Sarajevo i dr.