Hutbe

Pazi – Snima se!

Hvala Allahu, Gospodaru svjetova, sveopćem dobročinitelju, Milostivom. Vladaru Sudnjega dana. Donosim salavat i selam Allahovom Poslaniku Muhammedu a.s., njegovom časnom ehli bejtu, časnim ashabima i svima koji slijede njegovo uputu do Sudnjega dana.

Sa svakim su meleki pisari. „Kiramen katibine je’ alemune ma tef’alun“- „Plemeniti pisari znaju šta vi radite“. /Infitar 11,12/.

„Ve inne ‘alejkum le hafiziin“- „A nad vama bdiju čuvari“ /Infitar, 10/.

“Uz svakog od vas su meleki, ispred njega i iza njega, – po Allahovu naređenju nad njim bdiju.”(Ar-Ra’d:1)

Razgovori sa operaterom se snimaju – rečenica je koju često možemo čuti prije razgovora sa predstavnicima našeg telekoma, recimo. Kako bi se inače u svom životu ponašali kada bismo znali da se razgovori koje vodimo snimaju i javno objavljuju, ili,kada bismo saznali da se snimaju naše greške i propusti koje hotimično ili nehotično počinimo? Sasvim je izvjesno da bi naše ponašanje bilo mnogo prikladnije i odmjerenije kada bismo znali da će ono što govorimo ili radimo biti prikazano pred drugimaa.  U jednom vjerskom predanju se kaže da je najviši stepen vjerovanja da znaš da je Bog s tobom gdje god da si, da sve čuje, sve vidi, sve zna….

Svaka riječi  koja je izgovorena iz usta bilo koje osobe na zemlji kao i svako drugo djelo koje učinimo, bez obzira bilo snimano zemaljskom tehnologijom ili ne, bilježi se od strane plemenitih pisara. Znači postoje savršeni zapisi, u savršenim arhivima, koje Božiji meleki prave i čuvaju.

Mogu zamisliti kako bismo se mnogi od nas, pošto smo nešto rekli, ili učinili da možemo obratili meleku pisaru i rekli: “Hej stani, nemoj ovo da pišeš – nisam ovo stvarno mislio-obriši to!” Ali gotovo je, zapis je već napravljen i otići će na mjesto gdje svi zapisi odlaze. Ili bismo možda rekli: “Hej, pa nemoj ovo da pišeš – ovo uopšte nije važno!”. To je često naš pogled na riječi koje govorimo – pa i na mnoga djela koja činimo -da nisu važni. Međutim svaka riječ i svako djelo su  veoma bitna, i sve se bilježi.

Ako se sve bilježi onda ne možemo za neki naš govor ili neko naše djelo reći to ja ‘nako, bezveze, ili kako znamo reći na pitanje šta radimo: „Evo, malo, ubijam vrijeme i sl.

U razgovoru s ljudima kad shvatimo da griješimo bilo govorom ili djelom kažemo, halali, izvini, oprosti.

Ljudi nam halale il ne halale, ali ta izgovorena riječ ili to djelo, svejedno, halalili ili ne halili nam, ostaje među nama i zavisno od težine  brže ili sporije se zaboravlja.

Pitanje je da li razmišljamo o tom da sebi kažemo „halali“. Čovjek sebi čini jako puno zla koje se jednako bilježi u knjigama kiramen-katibina pa postoji potreba da se zapitamo da li se prisjetimo od sebe zatražit halala. Jer u hadiskim zbirkama od Poslanika islama nam se prenose metode i načini kako ipak možemo melekima pisarima reći: „Pogriješio, sam kajem se, nemoj da me to dočeka na Sudnjem danu!“

Prenosi Muaz ibn Džebel, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Boj se Allaha gdje god bio, poslije lošeg djela uradi dobro djelo, čime ćeš ga izbrisati i lijepo postupaj prema ljudima!” (Tirmizija)

Riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: وَاتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا “…poslije lošeg djela uradi dobro djelo, čime ćeš ga izbrisati…”, aludiraju na to da vjernici svojim dobrim djelima brišu loša djela, pa zato se trudimo da činimo što više dobrih djela, kako bi izbrisali naša loša djela.

Dakle kad se ogriješimo prema sebi a svaki naš grijeh grijeh je i prema nama jer  nas će koštati na Sudnjem danu možemo ga izbrisati „dobrim djelom“. O tom svjedoči 114. ajet Sure Hud:

I obavljaj namaz početkom i krajem dana i u prvim časovima noći! Dobra djela poništavaju hrđava. To je pouka za one koji pouku žele.”

Razmišljajmo o onom što pišu plemeniti pisari o nama i korigujmo zapisano, budimo urednici, lektori i korektori svoje knjige.

Propustio si namaz, pokaj se i naklanjaj. Propustio si neopravdano dan posta u ramazanu- naposti uzastopno 60 dana, krivo si se zakleo-posti tri dana, napravio si grešku u namazu-ispravi je sehvi sedždom. Allah nam je iz Svoje milosti dao mogućnost da uređujemo svoju knjigu, da surađujemo sa Kiramen-katibinima, pitanje je vodimo li računa o svojoj knjizi i njenom sadržaju, razmišljamo li da ćemo je vrlo brzo morati polagati, ona je naše životno djelo, koje ćemo “braniti” na Sudnjem danu pred Najboljim, Pravednim Sucem .

Evo ajeta i hadisa koji nas upućuju na neke načine kako da izvršimo uređenje naše knjige:

Kaže Uzvišeni Allah: “O vi koji vjerujete, učinite pokajanje Allahu iskreno, da bi Gospodar vaš preko ružnih postupaka vaših prešao i da bi vas u džennetske bašče, kroz koje će rijeke teći, uveo, na Dan u kojem Allah neće osramotiti Vjerovjesnika i one koji su zajedno s njim vjerovali…” (Tahrim, 8.)

Bilježi Muslim od Ebu Hurejre, radijalahu anhu, da je Allahov Poslanik rekao: “Pet propisanih namaza, džuma do džume, brišu počinjene grijehe između toga, ako se čovjek sačuva velikih grijeha.”

Bilježi Buharija od Muaza, radijalahu anhu, da je Allahov Poslanik, alejhis-selam, rekao: “Milostinja (sadaka) poništava loša djela kao što voda gasi vatru.”

Bilježe Ahmed i Tirmizi od Ebu Zerra, radijalahu anhu, da je Allahov Poslanik, alejhis-selam, rekao:”Boj se Allaha gdje god bio, i uvijek nakon lošeg djela učini dobro čime ćeš izbrisati loše i ophodi se prema ljudima na najljepši način.”

Bilježi Ebu Davud od Ebu Bekra, radijalahu anhu, da je Allahov Poslanik rekao: “Nema tog Allahovog roba koji počini loše djelo, zatim propisno abdesti, klanja dva rekata dobrovoljnog namaza, te zamoli Allaha za oprost, a da mu Allah neće oprostiti.”

Isto tako moramo imati na umu da nekim našim postupcima brišemo iz naše knjige i dobra djela:

“Zavidnost uništava dobra djela kao što vatra uništava drvo”. (Ebu Davud, Ibn Madže)

-Prenosi se od Enesa, r.a, da je Poslanik, s.a.v.s, rekao:”Sa četiri postupka će čovjek pokvariti post, abdest i poništiti dobra djela: giebetom (ogovaranjem), laganjem, prenošenjem tuđih riječi i pogledom u privlačne dijelove tijela žene u koju mu je haram gledati! Ove četiri stvari natapaju korjen zla, kao što voda natapa korjen stabla, a konzumiranje alkohola nadilazi sve grijehe”!

Molim Allaha da nam pomogne u ispravljanju vlastitih grešaka a ne grešaka drugih, da budemo drugima uzor pa da se i oni poprave. Amin ja Rabbel Alemin.

Esad Bajić, 19.02.2016.g. (Čaršijska džamija – Konjic)