Hutbe

Budimo iskrene ensarije Gazi Husrev-begove medrese

Hutba reisu-l-uleme dr. Huseina Kavazovića

Petak, 29. decembar 2023. godine

 

 

Hvala Allahu, Svemogućem Gospodaru svih svjetova, Onome Koji život i smrt daje, Koji od neživog stvara živo i od živog neživo.

On je milostiv i Njegovoj milosti se nadamo.

Salavat i selam donosimo na Allahovog odabranika Muhammeda, a.s., na njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe i sljedbenike u svim vremenima.

 

Draga braćo i sestre.

Suština naše vjere je tevhid, vjerovanje u Jednog Boga i Njegovo veličanje. Pokoravanje Allahu, dž.š., slijeđenje Njegovih naređenja i izbjegavanje Njegovih zabrana određeno je upravo nepokolebljivom vjerom u Allaha Uzvišenog; to je kamen-temeljac pobožnosti, čestitosti i vrlina.

Prenosi se od Ebu Seida el-Hudrija da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: Kada je Musa tražio od Allaha da ga poduči molitvi kojom će Ga se sjećati i dozivati Ga, Allah mu je odgovorio: “Reci da nema drugog boga osim Allaha”. Musa Ga je pitao da li  svi robovi izgovaraju te riječi, a On mu je rekao: “Kada bi se sedmera nebesa i sve ono što je na njima i zemlja i sve što je na njoj izvagali s tim riječima, one bi prevagnule.”

Dok svjedočimo Božiju jednoću, potvrđujemo i vrijednost svakog čovjeka, kao jedinstvenog i neponovljivog Božijeg stvorenja. Svi ljudi su potomci Adema, a.s., koji je mikrokosmos, mali univerzum. Njemu je podareno namjesništvo i podređeno sve što je na Zemlji.

Danas se dominantna civilizacija, opsjednuta ratovima, pohlepom i gramzivošću za materijalnim dobrima, odriče čovjeka i njegove ljudskosti i osobnosti. Na njega se ne gleda kao na ličnost i Božije stvorenje, nego kao na usmjerenog i bezličnog glasača na izborima; kao na jeftinog radnika u proizvodnim pogonima; na žrtvu bez identiteta u ratovima, na statističku brojku; na siromašnog i društveno nevažnog pojedinca. Nad tako bezličnim Božijim stvorenjem dopušteni su sila i bezakonje, nekažnjeni krvavi zločini, progoni i porobljavanja!

Vlastitim očima vidimo kako se brutalno krše temeljna ljudska prava, norme i zakoni, međunarodni ugovori i konvencije.

 

Draga braćo i poštovane sestre!

Protiv takvoga svjetonazora mi se u Bosni borimo već više stoljeća i brižljivo čuvamo svoje vjerovanje u Jednoga Boga. Centar te naše borbe jest grandiozni hram znanja: Gazi Husrev-begova medresa, koja će uskoro, sa bibliotekom i džamijom, obilježiti 500 godina rada. Ne treba posebno podsjećati na sve ono što je ova škola postizala tokom tog vremena, na nebrojene predvodnike i alime u našem narodu, zemlji i svijetu koji su izrastali u ovom zdanju. Mnoge moralne i intelektualne veličine je medresa odgojila i obrazovala i marljivo čuvala vrijednosti našeg islamskog, ali i evropskog kulturnog identiteta. Kada god govorimo o takvoj grandioznosi medrese, prisjetimo se plemenitog dobročinitelja Gazi Husrev-bega, koji je oporučio da se u ovoj školi proučava ono znanje koje budu iziskivali vrijeme i mjesto.

Danas je Gazi Husrev-begovoj medresi potrebno da budemo njeni iskreni ensarije i da podržimo poduhvat rekonstrukcije i dogradnje zgrade njenog ženskog odjeljenja. Ta zgrada će, ako Bog da, omogućiti bolje uvjete, adekvatniji smještaj i kvalitetnije obrazovanje učenicama.

Građevina koju podižemo biće naša „sadaka-i džarija“ (trajna sadaka) koja će koristiti vrijednim tragaocima za znanjem. Bit će to plodonosni vakuf budućnosti.

Budimo na strani dobra, budimo na Božijoj strani, poredani u safove kao bedemi čvrsti.

Neka naša podrška bude velikodušna i ponukana iskrenim nijetom da se pridružimo velikom Gazi Husrev-begu.

Bože Milostivi, skrušeno Te molimo, primi naša dobra djela.

Smiluj nam se,

oprosti nama i roditeljima našim na Danu sviđanja računa.

Nema drugog Boga osim Tebe.

Tebi se vraćamo i molimo Te da nas uvedeš u džennetske bašče i među iskrene robove Tvoje.

Amin.