Medžlis Konjic

Dodijeljene diplome polaznicima programa “Putevima uspjeha”

U mjesecu oktobru 2022. godine Odjel za brak i porodicu Medžlisa IZ Konjic pokrenuo je Edukativni program za odrasle “Putevima uspjeha”. Cilj programa je pružiti odraslim članovima džemata i zajednice sadržaj koji će im omogućiti stjecanje osnovnih znanja o islamu i islamskim naukama i dati priliku da nadoknade eventualne propuste u ovoj vrsti obrazovanja.

Ovakvo obrazovanje odraslih je izuzetno važno na putu ličnog duhovnog i intelektualnog razvoja. Jedan od ciljeva je i da se teorijsko znanje o vjeri primjeni u praksi i svakodnevnici. Dvije grupe polaznika, od oktobra do juna, pratile su časove i predavanja iz različitih oblasti, fikh, akaid, sira, ahlak.

U petak, 09.06.2023. godine dodijeljene su diplome za uspješan završetak programa. Diplome je dobilo 14 polaznika (Merka Duvnjak, Elvedina Brkić, Senada Kozić, Amela Maksumić, Azra Balić Hamza, Halida Jugović, Elma Prevljak, Atif Pandur, Nihad Balić, Dževad Muhibić, Nail Krzić, Haris Kašić, Eldin Karić, Amna Proho.), a dodijelio ih je glavni imam Medžlisa IZ Konjic Refik ef. Delić, koji je izrazio zadovoljstvo pokretanjem i uspješnim završetkom programa te istakao važnost permanentnog obrazovanja i učenja naglašavajući važnost očuvanja džemata i zajednice i ispravnog tumačenja i primjene vjerskih propisa.

Pored diploma glavni imam uručio je i zahvalnice edukatorima ovog programa, koji su kompetentno, odgovorno i predano proteklih mjeseci podučavali polaznike programa. Zahvalnice su uručene Ensar ef.Zalihiću, Azri Selimović Zalihić, Memnuni Džajić i Adeli Hebibović.

Glavni imam i koodinatorica Odjela za brak i porodicu Medžlisa IZ Konjic Harisa Ćukle najavili su kako će se program “Putevima uspjeha” nastaviti, ako Bog da, na jesen upisom nove generacije polaznika, ali potencijalno i drugim stepenom za generaciju koja je završila uspješno prvi stepen.

Molimo Te Uzvišeni Gospodaru da primiš dobra djela koja činimo i znanja koja stičemo u Tvoje ime!