Medžlis Konjic

Odjel za brak i porodicu: Mevludski program za žene

U okviru manifestacije “Dani tradicionalnih mevluda” Medžlisa islamske zajednice Konjic a u povodu nastupanja Nove 1444.hidzretske godine Odjel za brak i porodicu priredio je  mevludski program za žene. Mevlud je održan u džamiji u Buturović Polju u petak, 29.7.2022.poslije akšam namaza. Program su izvele članice Odjela za brak i porodicu i učenice medrese. Predavanje o značaju hidžre za muslimane održala je Azra Selimović Zalihić.

Na samom početku predavanja kazano je da okupljanja koja bivaju Allaha radi su ona okupljanja koja zaista i jesu najbolja, koja tragaju za Allahovim zadovoljstvo.
Pored ovoga, večerašnje druženje se poklapa sa jednim važnim i bitnim događajem u historiji islama, što mu daje posebnost.

Večerašnji program, koji je u sklopu manifestacije “Dani tradicionalnih mevluda”, je upravo pokazatelj da spadamo u onu generaciju koja čuva tradiciju nas Bošnjaka, muslimana na ovim prostorima, otvara nam mogućnost da kazujemo o događajima koji su se u historiji dogodili i da ih povezujemo sa današnjom stvarnošću.

Hidžra je bila prekretnica poslaničkog djelovanja. Kada je Allahov Poslanik a.s. sve mogućnosti svoga djelovanja iscrpio, sve nedaće koke su ga zadesile stoički podnio, svim iskušenjima odolio i u vrhuncu tih iskušenja i nemogućnosti djelovanja na primarnoj zadaći, naređivanju na dobro a odvraćanju od zla, Allah mu ukazuje na hidžru, preseljenje iz Mekke u Medinu. Naravno Poslaniku a.s. to teško pada a to potvrđuje i rečenicom koju je iskazao u momentu napuštanja Mekke “Tako mi Allaha nikada te ne bih napustio da me moj narod iz tebe nije istjerao.”


Bitno je spomenuti da Allahov Poslanik a.s. sebi u obavezu, na samom početku napuštanja Mekke, stavlja da on Mekku neće samu ostaviti. To će se nakon što je došao u Medinu i uspostavio sistem vrijednosti zasnovan na Kur’anu i sunnetu, tada, a i u današnjem kontekstu pravde i pravičnosti potvrditi, jer nakon desetak godina se vraća u Mekku i zauzima je i uspostavlja isti sistem vrijednosti i života u njoj.

Činjenice koje su se dešavale u samom toku hidžre, prije i poslije nje, donose nam mnoge poruke. Onu koju bih ja izdvojila jeste da žena muslimanka u današnjem vremenu treba da zauzme poziciju koja joj zaista i pripada, treba da bude u samom centru preporoda i odgajanja generacija koje će baštiniti sve ono što je Allahov Poslanik a.s. u Medini sa svojim drugovima postigao.

Žena muslimanka ima odgovornu ulogu u ovom procesu, procesu podizanja omladine koja će biti svjesna prije svega svoje vjere a zatim važnosti svoje države odnosno svoje domovine. Da bi žena muslimanka postigla sve ono što se od nje traži a to jeste da odgoji pravednu, jaku i čvrstu generaciju muslimana, ona prije svega mora biti takva, obrazovana, mudra, sposobna i jaka da na sve izazove koje današnje vrijeme donosi sa sobom bude spremna odgovoriti.