Šta je nama kurban danas?

(Iz knjige Kurban i hadž, autora Esada Bajića) Za istinsko shvatanje uloge kurbana i same suštine ovog obreda neophodno je da shvatimo bitnu povezano

Read More