Medžlis Konjic

Promocija knjige „Društveni položaj i djelovanje imama u Bosni i Hercegovini od 1945. do 1971. godine“

Promocijom knjige dr. Adisa Sultanovića „Društveni položaj i djelovanje imama u Bosni i Hercegovini od 1945. do 1971. godine“ u četvrtak 14.10.2021. godine u Galeriji konjičke medrese, otvorena je ovogodišnja manifestacija Medžlisa IZ Konjic “Merhaba, ej, naš Resule!” koja tradicionalno prati rebiul-evvelske dane u kojima se prisjećamo mevluda- rođenja posljednjeg Božijeg poslanika i miljenika Muhammeda, a.s.

Uvod u promociju knjige, uz dobrodošlicu gostima iskazao je glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Konjic Refik ef. Delić.

O radu na knjizi i njenom sadržaju govorio je autor dr. Adis Sultanović, te promotor Nesib ef. Hadžić, predsjednik Udruženja illmijje koje je izdavač ove knjige.

Autor je naglasio da je knjiga plod petogodišnjeg istraživačkog rada prilikom kojeg je pregledao preko 50.000 dokumenata vezanih za problematiku koju knjiga obrađuje. Istraživanje je radio za potrebe istoimenog doktorskog rada kojeg je odbranio 19.01.2021. godine na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu. Knjiga dokumentovano kroz skoro 1000 citiranih izvora prati položaj imama u našem društvu u naznačenom periodu kojeg karakterišu velike represalije komunističkog sistema prema religiji a time ponajviše prema imamima.

Predsjednik Hadžić je poručio kako je jedan od osnovnih statutarnih zadataka Udruženja ilmijje upravo stalna briga o socijalnim i statusnim pitanjima imama, odnosno članova Udruženja ilmijje, njihovim porodicama, porodicama i djeci imama šehida i penzionisanim imamima, a čega se značajno dotiče i dr. Sultanović u svome doktoratu. On se u svome radu posebno osvrće na odnos socijalističkih vlasti prema IZ u BiH, ali tretira i pitanja poput socijalnog položaja imama, njihovog obrazovanja, statusa i društvenog angažmana u periodu od 1945. do 1971. godine.