Tekstovi o Konjicu

Preliminarni rezultati Popisa stanovništva 2013

U Konjicu je popisana 26.381 osoba u 8371 domaćinstva

Preliminarni rezultati Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. koje je danas (05.11.2013.) objavila Agencija za statistiku BiH (www.bhas.ba) pokazuju da su u Bosni i Hercegovini popisane 3.791.622 osobe. Od toga u Federaciji BiH 2.371.603, Republici Srpskoj 1.326.991 i Brčko distriktu 93.028.
Prema objavljenim podacima u Konjicu je popisana 26.381 osoba u 8371 domaćinstvu, što je za 17.497 osoba manje u odnosu na podatke iz 1991. godine kada je općina Konjic imala 43.878 stanovnika.
“Preliminarni  rezultati  Popisa  podložni  su promjenama  tokom statističke  obrade  podataka,  a  konačni  rezultati  Popisa  biće publikovni  sukcesivno,  nakon  završetka  obrade  podataka,  i  to  u periodu  od  1.  7. 2014. do 1. 7. 2016. godine”, stoji u saopštenju Agencije.