Prikaz knjiga

Samrtno Srebreničko ljeto – 95

Knjiga “Samrtno Srebreničko ljeto – 95” je zbirka od preko stotinu autentičnih svjedočenja o stradanju i patnji Bošnjaka u Podrinju. Izdavač knjige je Udruženje građana “Žene Srebrenice” – Tuzla.

Najtragičniji doga|aj u preko dvadeset vijekova dugoj historiji Srebrenice, kao urbanog naselja, desio se u julu 1995. godine. Pored toga što je u aprilu 1993. godine Rezolucijom OUN tzv. enklavaSrebrenica (grad sa širom okolinom) proglašena demilitarizovanom (uže gradsko područje) i “zaštićenom zonom” (cijela enklava), oružanesnage bosanskih Srba, pomognute vojnim i paravojnim formacija iz Srbije, u julu 1995. godine izvršile su genocid nad bošnjačkim narodom.
Oko 25 hiljada žena i djece, te preko 3 hiljade mu{karaca pobjeglo jeiz grada, pred invazijom agresorske vojske, prema bazi holandskih vojnika iz sastava UNPROFOR-a u Potočare. Ostali muškarci, premana{im procjenama, njih oko 12 hiljada, sklanjaju se u šumu na rubu demilitarizovane zone u cilju da se dugim maršem od stotinjak kilometara pokušaju probiti do slobodne teritorije pod kontrolom Armije BiH u rejonu Kladnja, Kalesije, Sapne i Tuzle. Na tom putu,veliki broj muškaraca je nestao ili je ubijen kao i većina od preko 3 hiljade muškaraca koji su se predali UNPROFOR-u u Potočarima. Oko 400 žena, koje su konvojima prevožene iz Potočara za Kladanj, takođe je nestalo. Najveći dio njih odvežen je prema mjestu Šekovići, gdje imse gubi svaki trag.

Kompletnu knjigu možete downloadovati ovdje.