Rijaset

Izbori u Islamskoj zajednici: Važan proces za sve članove

Izbori u Islamskoj zajednici (IZ) za nivoe džemata, medžlisa i Sabora Islamske zajednice za mandatni period 2022 – 2026. godina bit će održani 2., 17. i 18. decembra 2022. godine.

Mensur Karadža, direktor Uprave za pravne i administrativne poslove Rijaseta, pojasnio je za Radio BIR procedure koje se provode prilikom održavanja izbora u Islamskoj zajednici.

– Izbori u Islamskoj zajednici su važna aktivnost, budući da je to način na koji se formiraju organi unutar Zajednice. Zbog karaktera Zajedice, koja nije isključivo imamska, nego u njoj prava i obaveze ostvaruju njeni pripadnici, podrazumijeva se obaveza davanja mogućnosti članovima da učestvuju u organima i utječu na njihovo uspostavljanje – izjavio je Karadža.

Pojasnio je da postoje izbori za različite nivoe u Islamskoj zajednici.

– Prvi nivo, gdje se provode neposredni izbori, je nivo džemata i biraju se džematski odbori, te predstavnici džemata za skupštinu medžlisa i predstavnici džemata koji će biti izborno tijelo za izbor sabornika. Svaki džemat ima pravo da bira dva svoja predstavnika koji će biti elektori, koji će birati sabornike na određenom području. Nakon toga slijede izbori za druge organe Zajednice – konstituiraju se skupštine, a onda te skupštine biraju izvršne odbore medžlisa. Treće je izbor sabornika, po izbornim okruzima – objasnio je Karadža.

Podsjetio je da izborni proces svoje utemeljenje ima u Saboru, i da su temeljne odredbe propisane Ustavom Islamske zajednice.

– Temeljna odredba je aktivno i pasivno biračko pravo. Aktivno biračko pravo imaju svi članovi Islamske zajednice koji su punoljetni, a pasivno biračko pravo imaju punoljetni članovi koji pritom minimalno tri godine u kontinuitetu prije održavanja izbora imaju svojstvo člana i izvršavaju obaveze u džematu. Konkretne izborne aktivnosti podrazumijevaju formiranje izbornih organa, a na svakom nivou Islamske zajednice postoje organi koji su nadležni za provođenje cjelokupnog procesa. Na samom vrhu je Glavna izborna komisija koju imenuje Sabor, potom su tu okružne izborne komisije, koje imenuje Glavna izborna komisija, a zatim na nivou medžlisa postoje medžlisove komisije, koje imenuju okružne izborne komisije, te na nivou svakog džemata postoje džematske izborne komisije, koje imenuju izborne komisije medžlisa – kazao je on.

Kad se uspostavi ova struktura, pristupa se izbornim radnjama.

– Prva radnja je izrada biračkih spiskova. Zatim se provodi kreiranje kandidatskih listi, što je najvažnije pitanje, to je srž izbora. Kandidatske liste za nivo džemata utvrđuje medžlisova izborna komisija. Za naredne nivoe, stvari se podižu samo za jednu stepenicu više, po istom principu. Rangiranje kandidata se vrši abecednim redom – kazao je Karadža.

Nakon utvrđivanja kandidatskih listi slijedi sam čin provođenja izbora.

– U tu svrhu formiraju se i birački odbori, koji provode izbore. Biračko mjesto mora biti u prostorijama Islamske zajednice. Birački listići moraju biti ovjereni pečatom medžlisa. Nakon provedenih izbora, odmah se vrši brojanje i utvrđivanje rezultata. Brojanje se vrši javno, svako ko želi da prisustvuje. Sve je transparentno. Izborni materijal se dostavlja nadležnom višem organu koji vrši verifikaciju izabranih kandidata. Zatim slijedi konstituiranje samih organa – objasnio je za Radio BIR Mensur Karadža.

Podsjećamo, izbori za nivo džemata na kojem se biraju članovi džematskog odbora, zastupnici džemata u skupštine medžlisa i izborno tijelo koje bira sabornike, bit će održani u petak, 2. decembra 2022. godine.

Izborne skupštine medžlisa za izbor članova izvršnih odbora medžlisa bit će održane u subotu, 17. decembra.

Dan kasnije, u nedjelju 18. decembra, u svim izbornim okruzima bit će održani izbori za članove Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Odluku o raspisivanju izbora, u skladu s Ustavom i pravilima izbornog procesa, Sabor Islamske zajednice donio je na sjednici održanoj u maju ove godine.

(Preporod.info)