Medžlis Konjic

Promjena broja računa Medžlisa IZ Konjic

Obavještavamo vas da će od 01.12.2021.godine broj račun Medžlisa Islamske zajednice Konjic koji je važio za Vakufsku banku zbog pripajanja ove banke ASA banci biti promijenjen u račun broj: 1346721007020033

Molimo vas da od navedenog datuma za sve transakcije prema Medžlisu Islamske zajednice Konjic koristite novi račiun.