Rijaset

Održan seminar ,,Pandemija i njene refleksije na društvenu stvarnost i vjersku praksu u BiH”

Pandemija COVID-19 iznjedrila je novu društvenu realnost koja se reflektirala na sve dimenzije života. Organizacija vjerskog života zahtijevala je usklađivanje prakticiranja vjerskih obreda sa epidemiološkim mjerama nadležnih organa. U bitno izmijenjenim društvenim i organizacijskim okolnostima od nosioca vjerskog autoriteta očekivala se disciplinirana angažiranost i inovativnost u pristupu novim pitanjima, do tada nedovoljno poznatim i etabliranim u vjerskoj teoriji i  praksi.

Komunikacijski kanali poučavanja i prenošenja poruke umjesto tradicionalnim metodom -komuniciranje posredstvom žive riječi – zamijenjeni su komunikacijom preko posredstvom ekrana -online formama komuniciranja.   Upravo iz navedenih razloga Uprava za vjerske poslove 23. I 24. novembra u prostorijama  Centra za lično profesionalno usavršavanje (CLPU) organizirala je stručni seminar o temi  „Pandemija i njene refleksije na društvenu stvarnost i vjersku praksu u BiH”. Seminari su prisustvovali rukovodioci službi za vjeru i obrazovanje pri muftijstvima, glavni imami i imami. Učesnici seminara su prezentirali iskustva rada u pandemijskim okolnostima na području svoga muftijstva.

Cilj edukativnog seminara bioje  ponuditi stručne odgovore i utemeljena promišljanja o nekim bitnim i aktuelnim misijskim pitanjima: Kako razumjeti i ispravno odgovoriti na novonastali socijalni kontekst pandemije i kako biti produktivan, vjerodotojan i  dosljedan u promicanju islamskih vrijednosti? Na osnovu kojih šerijatskih principa i fikhskih propisa tumačiti i primjenjivati vjerske propise u novim i izmjenjenim duštvenim i psihološkim datostima? Kako komunicirati u vanrednim uvjetima i razlikovati internu od javne komunikacije? Na koji način je pandemija razotkrila i razlučila  skladne i harmonične  od  narušenih bračnih i  porodičnih veza i odnosa.? Stručna izlaganja na seminaru su prezentirali dr. Safija Malkić, dr. Samedin Kadić, dr. Senad Ćeman i direktor Uprave za vjerske poslove Islamske zajednice, Ismail ef. Smajlović.

Na seminaru su  prezentirana iskustva koja  pokazaju inovativnost nosilaca vjerskog autoriteta u sučeljavanju sa velikim i nepredvidivim izazovima, kao i izuzetnu koordinaciju i kvalitetnu komunikaciju između organa i ustanova Islamske zajednice u pandemijskim okolnostima koja je rezultirala uspjesima u instutucionalnom i misijskom radu.