Odabrani tekstovi

Sura El-Fatiha

Fatiha

OBJAVLJENO U MEKKI, 7 AJETA

SADRŽAJ:

–       Poglavlje    Fatiha,    koje   je   objavljeno   u   Mekki   ima   sedam   ajeta.    (Ajetun   u arapskom jeziku znači: znak, pouka, jedna misao izražena riječima i odijeljena od  druge misli i rečenica ili odlomak, ali kako u našem jeziku nemamo zgodna izraza za j ovu riječ, njom ćemo se služiti kroz čitavo ovo djelo). Koji objave, što su u Mekki j    bile objavljene dijele  u  pet  vremenskih  perioda,  kažu,  da je ovo  poglavlje  objavljeno u  prvom  periodu.!)

–        Bismilla,    koji   stoji  na  početku   ovoga    poglavlja,  nalazi  se  na  početku  svih  poglavlja osim devetog.  Ovaj  ajet  nalazimo  unutar u  tekstu  27.  poglavlja,  pa  prema tome ovaj ajet Bismille spomenut je u Kur’anu na 114 mjesta.

–            Svaki musliman treba sve svoje poslove da sa Bismillom započne, i započinjući sa Bismillom njegova  namjera mora biti čista,  a  ime  Stvoritelja  Allaha treba da  ga j    nadahnjuje i napunja nadom u Njegovu veliku i  nedostiživu Milost.  Imena Božja:  Rahman  i  Rahim, na  koja  nailazimo  u Bismilli,  upućuju  nas  na  Milost Božju, koja sve obuhvaća. Naša Velika  Knjiga u svom  uvodu hoće odmah da nas upozori na sveopću Milost Allaha i Njegovu Ljubav.

–      Fatiha kao molitva sadrži veliku vrijednost. Svaki musliman se moli Stvoritelju,   a   Fatiha,   koju  uči  na   svakom namaskom  rekatu, ne sliči dnevnoj molitvi  kršćana. Kršćani u’svojim  molitvama  mole  Boga,  da  im  udijeli  kruh  svagdanji.  Musliman  učeći  Fatihu,  obraća   se  na  savršeno  dostojan  način  Onome, koji je sve stvorio, ističući sva svojstva svemoći Njegove i izdiže Ga iznad ove planete.

–     Pojavom Hazreti Muhammeda, na zemlji je uspostavljeno nebesko kraljevstvo i vlast,bitak  Božji  je  izvan domašaja  onoga  što  je On stvorio. Na dolazak ovog nebeskog gospodstva je upozorio i Hazreti Isa.

–       Molitva, koja je sadržana u Fatihi jest najuzvišenij.a molitva od svih molitava sviju svjetskih vjera, a ujedno je i najprva kur’anska molitva. Najveći neprijatelji Kur’ana veličaju ovo krasno kur’ansko poglavlje i pred njim glavu poginju.

–       Poglavlje, koje je sastavljeno iz sedam ajeta, u prva tri ajeta govori o Allahovom stvaranju, o Njegovoj sveopćoj Milosti, koja sve stvari i sva bića obuhvaća, o Milosti, kojom će obasipati svoje pokorne robove u vječnom životu, o Njegovom gospodstvu, i izriče slavu i hvalu Velikom Biću, komu ova svojstva pripadaju. U ostala četiri ajeta se govori o tome, da ljudska duša treba težiti za savršenstvom svojim, jer će doći pred Stvoritelja svoga, zato treba da ide putevima Istine neustrašivo, pa da tako potpuno smirena pred Boga dođe.

–        Božja svojstva, koja ovo poglavlje ističe, jasno nam kažu, da Milost Božja sve stvari obuhvaća i da je  ta Milost  bezgranična.  Konačni  i  najveći cilj  ovog  poglavlja

 

Sura Fatiha uporedni prevod 5 prevodioca na bosanski jezik

 

Sura Fatiha

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴿١﴾

1. U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! (Korkut)

1. U ime Allaha, Milostivog, Milosrdnog! (Mlivo)

1. U ime Boga, Sveopćeg Dobročinitelja Milostivog (Čaušević &P)

1. U ime Allaha, Svemilosnog, Samilosnog! (Karić)

1. U ime Allaha svemilosnog i samilosnoga(Duraković)

 

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٢﴾

2. Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo, (Korkut)

2. Hvala Allahu, Gospodaru svjetova, (Mlivo)

2. Slava i hvala Bogu,   Gopodaru   svjetova! (Čaušević &P)

2. Hvala Allahu, Gospodaru svjetova, (Karić)

2. Hvala pripada Allahu, Koji Gospodar svjetova (Duraković)

ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴿٣﴾

3. Milostivog, Samilosnog, (Korkut)

3. Milostivom, Milosrdnom, (Mlivo)

3. Sveopćem Dobročinitelju,   Milostivom (Čaušević &P)

3. Svemilosnom, Samilosnom,(Karić)

3. Svemilosnom i Samilosnome, (Duraković)

مَٰلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿٤﴾

4. Vladara Dana sudnjeg, (Korkut)

4. Vladaru Dana sudnjeg! (Mlivo)

4. Gospodaru  Sudnjeg dana (Čaušević &P)

4. Vladaru Dana Sudnjega! (Karić)

4. Vladara na Dan Vjere (Duraković)

 

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٥﴾

5. Tebi se klanjamo i od Tebe pomoć tražimo! (Korkut)

5. Tebe obožavamo i od Tebe pomoć tražimo. (Mlivo)

5. Samo Tebe obožavamo  i  samo od Tebe pomoći tražimo. (Čaušević &P)

5. Samo Tebi robujemo i samo od Tebe pomoć tražimo. (Karić)

5. Tebe obožavamo i pomoć tražimo od Tebe (Duraković)

ٱهْدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿٦﴾

6. Uputi nas na Pravi put, (Korkut)

6. Uputi nas na put pravi (Mlivo)

6. Uputi nas na pravi put. (Čaušević & P)

6. Na Pravi Put Ti nas uputi, (Karić)

6. Uputi nas ka Putu pravome (Duraković)

 

صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ ﴿٧﴾

7. Na Put onih kojima si milost Svoju darovao, a ne onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali, niti onih koji su zalutali! (Korkut)

7. Put onih kojima si blagodat darovao, Ne onih na kojima je srdžba, niti zalutalih. (Mlivo)

7. Na   put   onih   dobrih   stvorova Tvojih, koje si obasuo neiscrpnim obiljem i blagodatima Svojim i na koje se nije izlila srdžba i gnjev Tvoj i koji nijesu  zalutali sa puta Istine. (Čaušević & P)

7. na Put onih kojima si darove Svoje podario!Ne na put onih koji su srdžbu Tvoju zaslužili, niti na put onih koji su zalutali. (Karić)

7. Ka Putu onih na koje izručio si blagodati Svoje .  A ne onih na koje srdiš se, niti onih što zalutaše! (Durkaović)