Odabrani tekstovi

Odmor u domovini

Uzvišeni Allah odlikovao je čovjeka i ukazao mu sve vrste počasti. Stvorio ga je u najljepšem obliku i potpunom skladu: “…i On vam obličje daje i likove vaše čini lijepim.” (Gafir, 64) “Mi čovjeka stvaramo u skladu najljepšem.” (Et-Tin, 4) “…Koji te je stvorio – pa učinio da si skladan i da si uspravan – i kakav je htio lik ti dao?” (El-Infitar, 7–8)

Odlikovao je čovjeka govorom i dao mu je moć rasuđivanja:  “…I činimo da on čuje i vidi.” (El-Insan, 2) “Zar mu nismo dali oka dva i jezik i usne dvije, i dobro i zlo mu objasnili?” (El-Beled, 8–10) “Reci: “On sve stvara i daje vam sluh i vid i pameti, a vi se malo zahvaljujete!” (El-Mulk, 23)

Svemogući Bog čovjeku je uz sve navedene počasti omogućio da putuje i upoznaje mnogobrojne zemaljske ljepote i tragove stvaranja: „Reci: ‘Putujte po svijetu da vidite šta je On iz ničega stvorio. i, Allah će to, poslije, po drugi put stvoriti. Allah, zaista, sve može.’“ (Al-‘Ankebut, 20)

U ovim ljetnim mjesecima koje, uglavnom, provodimo koristeći godišnje odmore, kur’anski poziv ,,putujte” zadobija svoje potpuno  novo i drukčije značenje u odnosu na vrijeme kada smo godišnje odmore provodili u redovnim okolnostima bez pandemije.

Naime, usljed pogoršanja epidemiološke situacije sve je teže organizirati putovanje izvan domovine. Otkazivanje ranije planiranih aranžamana ljetnih odmora i najavljivanje posebnih mjera za građane BiH  prilikom prelaska granice nije i ne smije biti neotklonjiva prepreka  za kvalitetan pojedinačni ili porodični odmor. Trenutna ograničenja kretanja i putovanja pretvorimo u odličnu priliku da bolje upoznamo čari i ljepote vlastite domovine.  Do prirodnih ljepota naše domovine, do prelijepih planina, rijeka i jezera možemo doći bez posebnih dozvola i karantina.

U našoj domovini nalaze se brojne kulturno-historijske znamenitosti koje svjedoče o njenoj burnoj i turbulentnoj povijesti. Svaki stećak, džamija, sahat-kula, tradicionalna bosanska kuća, kameni most i ćuprija predstavljaju male muzeje na otvorenom. Većina nas, ne može se pohvaliti iskustvom da je  barem jednom u životu temeljito i angažirano  posjetila, vidjela i upoznala te monumentalne svjedoke našeg postojanja. Koliko i šta znamo o našim srednjovjekovnim bosanskim gradovima i utvrdama, šta nam uopće znače i predstavljaju ti važni objekti, lokacije i mjesta  koja su obilježila neku dionicu naše nacionalne i državotvorne emanicipacije i borbe za opstanak?! Nerijetko pored takvih zaboravljenih i zanemarenih kulturno-historijskih lokacija prolazimo bez ikakve radoznalosti, jer duboko u podsvijesti nosimo predrasudu kako je ono dalje i tuđe na neki način dragocjenije, vrjednije pažnje i interesovanja.

Odlazak na neku domaću turističku destinaciju u vrijeme aktuelne pandemije svojevrsni je patriotski čin. Ekonomski efekti domaćeg turizma donekle mogu ublažiti i nadoknaditi nemjerljive finansijske gubitke zbog nemogućnosti dolaska stranih turista. Novac koji potrošimo u domovini direktna je investicija u domaću privredu i ekonomiju od čije stabilnosti ovise radna mjesta i opstanak preduzeća i kompanija. Provoditi godišnje odmore u domovini danas podrazumijeva odgovornost za vlastito zdravlje, ali i brigu za društvo kojem pripadamo. Ne postoji sigurniji način da zaštitimo sebe i svoje porodice i da istovremeno ekonomski doprinesemo lokalnoj zajednici od  logične odluke da ovogodišnji ljetni odmor provedemo na nekoj domaćoj adresi i destinaciji.

Pružimo priliku našim privrednicima i domaćim kompanijama da u narednim danima pokažu svoja umijeća u pružanju usluga, a sebi omogućimo kreativan i zasluženi odmor, bez  suvišne neizvjesnosti i frustracija.