Hutbe

POMAGANJE U DOBROČINSTVU I POKORNOSTI ALLAHU

Sva zahvala pripada Allahu dž.š. neka je salavat i selam na Njegovog posljednjeg Poslanika Muhameda a.s., na njegovu časnu porodicu, časne ashabe i na sve one koji ga budu slijedili do Sudnjeg dana.

Allah dž.š. nam je objavio:

وَتَعَاوَنُواْعَلَىالْبرِّوَالتَّقْوَىوَلاَتَعَاوَنُواْعَلَىالإِثْمِوَالْعُدْوَانِوَاتَّقُواْاللّهَإِنَّاللّهَشَدِيدُالْعِقَابِ

”Jedni drugima pomažite u dobročinstvu i pokornosti Allahu, a ne sudjelujte u grijehu i neprijateljstvu, i bojte se Allaha, jer Allah strašno kažnjava.” (Al-Maide, 2.)

”Vjernici i vjernice su zaštitnici jedni drugima.” (Tevbe, 71.)

Božiji Poslanik a.s.  je rekao:”Primjer muslimana u njihovoj ljubavi i pažnji, sličan je organizmu, čiji dijelovi podjednako osjećaju, kada oboli bilo koji od njih.”

Također se prenosi da  je rekao:  لاَيُؤْمِنُأَحَدُكُمْحَتَّىيُحِبَّلأَخِيهِمَايُحِبُّلِنَفْسِهِ

”Ni jedan od vas nije pravi vjernik sve dotle dok ne bude želio svom bratu ono što želi sam sebi.” (Buhari)

”Ko se nađe pri ruci svome bratu kada mu bude potrebno, Allah će se naći. Ko od svog brata muslimana otkloni nevolju na ovom svijetu Allah će njemu otkloniti nevolju na Sudnjem danu. Ko pokrije manu svog brata Allah će njegovu pokriti na Dan Sudnji.”

Poslanik kaže: ”Smiluj se onima koji su na zemlji pa će se i nama smilovati oni koji su na nebesima.”

Svakom vjerniku koji krene ispuniti potrebu brata svoga u vjeri Bog će za korak svaki po jedno djelo dobro upisati i za korak svaki po jedan grijeh mu izbrisati te će ga za korak svaki za po jedan položaj uzvisiti.”

U jednoj predaji Poslanik, s.a.v.a., kaže:“Onome ko krene ispuniti potrebu svome bratu muslimanu, Bog će za svaki korak upisati sedamdeset dobrih djela i oprostit će mu sedamdeset grijeha.”

Draga braćo, musliman je dužan da želi i nemuslimanima svako dobro kao i sebi, jer u drugoj predaji stoji da cijelom svijetu treba željeti ono što želimo sebi, jer svi smo mi ljudi od kosti i mesa, samo što su oni zanijekali Allaha dž.š, a zato će oni, draga braćo, sigurno biti kažnjeni.

U islamskoj kulturi se potrebe ljudi tumače kao blagodat i milost. Zato, oni koji zbog svojih imovinskih mogućnosti ili posebnog društvenog položaja budu izloženi navalama molbi i iskazivanja potreba trebaju znati da su im se otvorila vrata Božije milosti, a mnoštvo blagodati nikoga neće zamoriti niti će kome dosaditi. Prenosi se da je hazreti Husejn  rekao: “…Uistinu su potrebe koje vam ljudi iznose blagodati Božije prema vama, pa neka vam te blagodati ne dosade.”

Zato, svaki musliman treba lijepo prihvatiti ove blagodati i milost od Gospodara te se potruditi onoliko koliko može u ispunjavanju potreba onima koji ih imaju, a u slučaju da to ne može učiniti, neka barem dade odgovor sa objašnjenjem koje ulijeva nadu.

Jer, Plemeniti Poslanik, s.a.v.a., ovako bi postupao: “Kada bi mu neko izložio svoju potrebu, on ga ne bi vratio, a da mu je ne bi ispunio, ili bi mu barem govorom olakšao.”

Znači, Poslanik, s.a.v.a., nikada nije vraćao čovjeka u stanju potrebe, a da mu potrebu nije ispunio, a u prilici kada nije bio u mogućnosti da mu je ispuni, davao bi potrebitom odgovor riječima koje ulijevaju nadu.

U svakom slučaju, ako neko ne može ispuniti potrebu potrebitom, treba s njim tako razgovarati da ovaj ne postane očajan i razočaran. Kur’an Časni kaže: A ako se od njih moraš okrenuti, u želji da od Gospodara svoga stekneš samilost kojoj se nadaš, ti im opet reci koju ugodnu riječ. (El-Isra, 28)

Božiji Poslanik, s.a.v.a., nakon spuštanja ovoga ajeta, kada bi neko od njega nešto tražio, a on ništa nije imao da mu dade, govorio bi:

يَرْزُقُنَااللهُوَإِيَّاكُمْمِنْفَضْلِهِ

“Neka Bog i nas i vas opskrbi iz obilja Svoga!”

Stoga onaj koji ne može udovoljiti nečijoj potrebi treba ga barem utješiti riječima koje ulijevaju nadu, kao što su: “Nadam se da će Bog ispuniti tvoju potrebu, a i ja ću se truditi onoliko koliko budem mogao radi tebe”, a ne s njim se svadljivo i grubo ophoditi i učiniti ga očajnim.

Umijemo komentarisati kako su svakog petka sergije. Mada I nisu a  obzirom kakav je vakat ne bi čudilo ni da jesu. No, ako smo dobro shvatili poruke I pouke ajeta I hadisa koje smo danas saopštili u ovoj hutbi, onda sergije nećemo shvatati kao primoravanje nekoga na nešto nego kao nuđenje prilke, a blago onom kome Allah da da iskoristi ove ponuđene prilike.

Danas je sergija za pomoć unesrećenom narodu Sirije. Nadam se da  su nam sjećanja jaka i da bar nama u Bosni ne moramo objašnjavati koliko je ta pomoć neophodna.
Molim Allaha da nas obaspe svakim dobrom a našoj braći i sestrama da podari svaki hajr! Amin!