Tekstovi o Konjicu

HADŽIJE S PODRUČJA MOSTARSKOG MUFTIJSTVA OD 1994. DO 2016

S posebnim poštovanjem izvršavanje pete islamske dužnosti odlaska na hadž u Hercegovini je doživljavan tokom minulih stoljeća. O njima su s generacije u generaciju prepričavane divne pripovijesti. Nažalost turbulentno vrijeme i intenzivne promjene društvenih sistema nisu dopustile da se sačuva evidencija onih koji su s područja Hercegovine obavili hadž. Zahvaljujući istraživanjima Hivzije Hasndedića (Glasnik VIS-a 1974. Broj 5-6, str. 214-218.) sačinjen je spisak mostarskih hadžija i neki karakteristični običaji vezani za ispraćaj i doček. U narodnim predanjima sačuvane su uspomene kako su neke hadžije umrle na ovom svetom putovanju. U ovom radu imamo namjeru da objavimo spisak hadžija s područja Mostarskog muftijstva od agresije na Bosnu i Hercegovinu 1992. do danas, 2015. Hasandedić je uz spisak mostarskih hadžija u Glasniku Islamske zajednice objavio i vrlo interesantne podatke o tome kako su naše hadžije putovale na hadž. Naš dobri hadži Hivzija pored ostalog napisao je:
„Mnogi imućniji muslimani su, od kada datira Islam u našim krajevima, ovu dužnost uvijek i svugdje striktno i savjesno izvršavali. Putovanje na hadž bilo je ranije skopčano s mnogim poteškoćama. Sve do 1884. godine hadžije iz Hercegovine su išle na hadž pješice, na konju, na devi i lađi, i to od konaka do konaka koje je putovanje nekad trajalo po više mjeseci. Osim toga put je u to davno doba bio nesiguran jer su drumski razbojnici često napadali hadžije i pljačkali ih. U Mostaru se sve do pred Drugi svjetski rat održavao jedan stari vjerski običaj koji je bio vezan za odlazak hadži ja na hadž u Meku. Hadžijama je sve do 1935. godine priređivan veoma impozantan ispraćaj kad su polazili na hadž a i doček kad su se kućama vraćali. Do 1884. godine ispraćaj hadžija se vršio do Hadžinske sofe koji se lokalitet nalazi u najjužnijem dijelu Mostara, spram Fabrike duhana. Na ovoj sofi hadžije bi klanjali po dva rekata »seferije«, tu bi se oprostili sa svima i odatle bi krenuli pješice ili na konju u pravcu Metkovića. Na ovom mjestu njima je također priređrvan i doček kad su se kućama vraćali. Od 1884. godine ispraćaj hadžija se vršio de Lakišića džamije u Ričini i stare željezničke stanice. Rat od 1914-1918. godine kasnije novonastale prilike u društvenom sistemu, diktirale su da se u Mostaru od 1935. godine ne praktikuje više ispraćaj hadžija po starom običaju.
Hasandedić je objavio spisak hadžija iz Mostara i njegove bliže okoline u periodu od 1554. godine do 1974. god. Napominje da je spisak je nepotpun jer su i svi izvori koje je koristio samo fragmentarno sačuvani.
Prema njegovim istraživanjima prvi i najstariji poznati spomen o hadžijama u Mostaru datira iz 1554. godine. U starijoj zakladnici mostarskog ilegatora Ćejvan ćehaje iz 1554. godine među svjedocima se nalazi i ime Hadži Hajdara, sina Abdulahova. Među potpisnicima njegove mlađe zakladnice iz 1558. godine nalazi se ime Hadži Mehmeda, sina Turhanova iz Mostara.
Dakle, tri godine od godine koju netačno navodi većina autora kada govore o odlasku bosanskohercegovačkih muslimana u sveta mjesta Mekku i Medinu. Naime često se citira podatak, preuzet iz nama nepoznate knjige i nepoznatog autora da su prve hadžije iz Bosne i Hercegovine otišle 1557.g. Da to nije tačno svjedoči i dokument o odlasku Mehmed bega Karađoz-bega na hadž, graditelja najpoznatije mostarske džamije i nadzornika gradnje Starog mosta u Mostaru ( sultan Sulejmanove ćuprije). Karađoz-beg je od sultana tražio dozvolu da 1556. godine, dakle cijelu godinu, odsustvuje iz Mostara kako bi obavio hadž, što mu je sultan dozvolio.
U arhivu Mostarskog muftijstva i u našoj ličnoj pronašli smo i sačuvali sva imena hadžija koji su petu islamsku dužnost obavili od agresije na Bosnu i Hercegovinu do danas. Uz veliku zahvalnost Hivziji Hasandediću možemo se pohvaliti da Mostar još uvijek može kompletirati te spiskove i sačuvati uspomenu na naše hadžije kao jednu od važnih činjenica očuvanja našeg vjerskog identiteta. Između Hivzijinog i našeg spiska hercegovačkih hadžija nedostaje period od 1974.g. do 1994.g. Tog spiska u Islamskoj zajednici u Mostaru nema. Moguće ga je, možda, pronaći u arhivima Ureda za hadž Rijaseta IZ i provjeriti ga u džematima za što je potrebno dodatno vrijeme i neumoljiva istraživačka energija.
Iz Mostara na hadž niko nije putovao 1992. i 1993.g. Zanimljivo je istaći i usporediti podatak s tim da čak devet godina nakon Drugog svjetskog rata iz tadašnje Jugoslavije uopće nije bilo hadžija. Prve naše hadžije 1994.g. išle su o trošku kralja Saudijske Arabije a posredstvom prvog predsjendika Bosne i Hercegovine Alije Izetbegovića koji je i sam te godine obavio hadž. Spiskovi su pravljeni po jedinicama ARBiH. Birani su zaslužni borci, ranjenici, roditelji šehida. Ispraćaj mostarskih hadžija i učenje zajedničke ikrar dove u prvo vrijeme organiziran je u Vučjakovića džamiji (tri godine zaredom), a posljednjih devetnaest godina (od 1996) zbog činjenice da je najprostranija džamija u Mostaru i da ima dosta parking prostora u džamiji „Bosanski mudžahidi“ u Sjevernom logoru. Samo je jednom 1995.g. organizirana masovna povorka kroz grad na čijem čelu su bili imami, ulema i hadžije. Zajednička ikrar dova organizira se u petak nakon džume namaza a rodbina na dan polaska hadžije isprati s trga Musale.
Prema podacima koje posjedujemo najveći broj hadžija od agresije na BiH do danas bio je 2009. godine 66, a najmanji 1999. Godine 11. U spiskovima se da primijetiti da su neke osobe po više puta išle na hadž, jer onaj ko jednom ode više nikada ne može ugasiti želju da se ponovo tamo vrati. Koliko je nama poznato u ovom periodu samo je hadži Juso Golić 2006.g. boraveći u Medini preselio na ahiret. Pokopan je u dženeti bekiji gdje se inače kopaju hadžije koje presele na ovom svetom putovanju. Zbog iznenadne bolesti 2009.g. na hadž nije otišao Hasan Eminović, a ove godine 2015.g. zbog bolesti neće moći putovati Nijaz Merzić. Moguće je da su neka lica hadž obavila a da nisu evidentirana u knjigama protokola Islamske zajednice te taj broj treba dodati ovom spisku. Dakle od 1994. do 2015. s područja Muftijstva hadž je obavilo 768 osobe. Iako spisak nije razvrstan po Medžlisima vjerujemo da će dosljedno poslužiti istraživačima da to prepoznaju. Na spisku su navedene osobe koje su putovale u Mekku i Medinu, a nisu navedene osobe za koje su bedeli obavljali hadž.
SPISAK HADŽIJA S PODRUČJA MOSTARSKOG MUFTIJSTVA OD 1994.G. DO 2015.G.

1994.
1. Salčin (Ismet) Sead
2. Marić (Salko) Ramiz
3. Kazazić (Mehmed) Mensur
4. Gaštan (Meho ) Ramo
5. Pajević (Ehmet) Šerif
6. Tucović ( (Selim) Vedad
7. Marić (Šaćir) Ahmet
8. Đipa (Hasan) Edhem
9. Guja ( Omer) Saudin
10. Brekalo (Saloko) Mujo
11. Brkan ( Junuz) Munib
12. Mezit ( Ibro) Kasim
13. Džemić ( Huso) Enes
14. Kovačević (Redžo) Nail
15. Ačkar ( Dervo) Mehmed
16. Macić ( Salko) Osman
17. Tinjak (Mujo) Senad
18. Hebib (Mehmed) Omer
19. Gabela (Avdija) Mehmed
20. Trebović ( Juso) Fadil
21. Ovčina (Safet) Senad
22. Efica ( Suad) Enes
23. Omerika (Huso) ef. Adem, u svojstvu vodiča.

1995.g.
1. Halil Mustafić
2. Halil Kaminić
3. Osman Pobrić
4. Alija Husnić
5. Smajo Jugo
6. Juso Omerika
7. Huso Šabanović
8. Ismet Dedaić
9. Hasan Mušić
10. Hajra Demirović
11. Merka Marić
12. Mevlida Božić
13. Safet Marić
14. Nedžad Kasumović
15. Nijaz Kasumović
16. Fatima Kasumović
17. Mustafa Šiširak,
18. Džafer ef. Beglerović,
19. Seid ef. Smajkić, muftija mostarski

1996.g.
1. Šefko ef. Tinjak
2. Idriz ef. Mezit
3. Nedžad Ćupina
4. Zijad Marić
5. Safet Memić
6. Rusmir Čevra
7. Mumin Špago
8. Nedžad Rajković
9. Mustafa Karabeg
10. Ahmed Dedić
11. Šefik ef. Čavčić
12. Ćamil ef. Alić
13. Asim Krhan
14. Ahmed ef. Buturović
15 . Džafer Pinjić

1997.g.
1. Đulsa Puzić
2. Hadže Šikalo
3. Hidajeta Šikalo
4. Munevera Bobeta
5. Sabija Muftić
6. Ibro Husić
7. Ibrahim Rahimić
8. Enisa Dizdarević
9. Halil Tipura
10. Šaha Tipura
11. Numo Hujdur
12. Sednahid Begić
13. Emina Kelecija
14. Rabija Karađuz
15. Hivzija Hasandedić
16. Sulejman Dizdarević
17. Halil ef. Čolakhodžić
18. Sejfo ef. Kajmović
19. Ibro ef. Ćatić
20. Edin Obradović
21. Zuhra Muratović
22. Hrusto Ždralović
23. Alija Džino
24. Džemal Sinanović
25. Rabija Tulić
26. Husnija Tulić
27. Asim Kolaković
28. Avdo Širić
29. Sulejman Sarajlić
30. Sulejman Kapetanović
31. Osman Musagić
32. Sabir ef. Dizdarević
33. Zejna Lapo
34. Salih Nuhanović
35. Sadik Košpo
36. Munir Borić
37. Alija Borić
38. Fatima Halilović
39. Nezim ef. Halilović – Muduris
40. Ahmet Gagula
41. Munevera Žiko
42. Ragib Džino
43. Hatidža Džino

1998.g.
1. Adem ef. Ćosić
2. Juso Tinjak
3. Mujo Gosto
4. Osman Isić
5. Salko Mešukić
6. Đulsa Puzić
7. Bećir Imamović
8. Huma Korić
9. Zaim Korić
10. Elvedin Korić
11. Adem Tojaga
12. Sejdo Redžić
13. Mujo Banda
14. Esad ef. Bajić
15. Ahmet Begović
16. Redžo Šćuk
17. Ibrahim Hindić
18. Remzo Kovačić
19. Mujo Tinjak
20. Fata Tinjak
21. Ramiza Jugo
22. Derviša Alić
23. Munir Vatrić
24. Rabija Trnka

1999.
1. Smajo Tipura
2. Kasim ef. Mezit
3. Šafkija Omerika
4. Dervo Murtić
5. Šefik Begić
6. Himzo Šurković
7. Ibro Masleša
8. Osman Korić
9. Adem Hadžajlija
10. Đulsa Puzić
11. Hatidža Derviškadić

2000.g.
1. Ibro Šćuk
2. Ilduza Šarić
3. Salko Šuta
4. Hamdija Ćosić
5. Razija Ćosić
6. Fatima Ćosić
7. Mustafa Čevra
8. Zenun Čikić
9. Ahmed ef. Biber
10. Fatima Burić
11. Almasa Džudža
12. Emir Duranović
13. Osman Elezović
14. Mevla Hadžić
15. Alija Hadžić
16. Halid Imamović
17. Osman Isić
18. Ibrahim Leto
19. Ismet Omerović
20. Vahid Omerović
21. Izet ef. Terzić
22. Meho Trnovac
23. Hivzija Pandur
24. Salko Borić
25. Ibrahim Mesihović
26. Fatuša Košpo

2001.g.
1. Salem Kozić
2. Fatima Gološ
3. Alija Bećirović
4. Muhamed Mandžuka
5. Salem Sultanić
6. Smaila Sultanić
7. Nura Alibegović
8. Šerif Kozić
9. Enes Graho
10. Selim Holjan
11. Šahida Kozić
12. Samija Pala
13. Ahmet Hasić
14. Mustafa Mezit
15. Sulejman Gagula
16. Rasim Herić
17. Salko Šehić
18. Jusuf Karić
19. Jusuf Tinjak
20. Arif Bašić
21. Hatidža Nožić
22. Muhamed Gosto
23. Meho Trnovac
24. Hamed Trešnjo
25. Muhamed Klepo

2002.g.
1. Alija Bulić
2. Mujo Trnovac
3. Meho Trnovac
4. Mustafa Demić
5. Emina Mujan
6. Fatima Gološ
7. Zlatka Kafadar
8. Ruzmir Đugum
9. Jusuf Hujdur
10. Šabo Mamić
11. Haliz Habibija
12. Halil Kereš
13. Ćamil ef. Pindžo
14. Amir ef. Cernica
15. Avdo ef. Abaza
16. Hatidža Krpo
17. Muhamed ef. Purišević
18. Izedin Pintul
19. Ramiz Jelovac
20. Mirsad Šarić

2003.
1. Nura Balić
2. Ibrahim Beglerović
3. Šemsa Begović
4. Atif Begović
5. Sadeta Ćurić
6. Emir Fazlibegović
7. Rasema Hajdarević
8. Junuz Hrnjica
9. Osman Isić
10. Juso Madžak
11. Mevlida Madžak
12. Fatima Mušić
13. Mehmed Mušić
14. Hamdo Sefer
15. Senad Senkić
16. Mujo Trešnjo
17. Meho Trnovac
18. Ismet Husić
19. Mubera Husić
20. Rasim Pirija
21. Husein ef. Hodžić
22. Ramo Marić
23. Nurija Sultanić
24. Adnin Hasić
25. Alija Kadrić
26. Ibro Šćuk

2004.g.
1. Asim Kotlo
2. Asim Bašić
3. Salko Đono
4. Seid ef. Eminović
5. Omer Peco
6. Omer Šamerić
7. Đula Šamerić
8. Šaha Kebo
9. Enisa BAlalić
10. Zemka Mezit
11. Fatuša Košpo
12. Mustafa Kamber
13. Huso Karalić
14. Dževdet Vrebc
15. Zejnil Biber
16. Zejna Biber
17. Adem Grlica
18. Rahima Grlica
19. Alija Turak
20. Huso Delić
21. Nura Balić
22. Nazif ef. Garib
23. Sulejman Šorlija
24. Ibrahim Mujan
25. Adil Spiljak
26. Hasna Spiljak
27. Redžo Gego
28. Fatima Šljivo
29. Sabina Cero

2005.g.

1. Alija Krpo
2. Šaban Peco
3. Safet Krkić
4. Bajro Lulić
5. Emina Bećirović
6. Adnan ef. Jakirović
7. Smail Karađuz
8. Šemsa Karađuz
9. Aiša Ćemalović
10. Omer Krhan
11. Ćamil Mušić
12. Osman Isić
13. Nijaz Skejo
14. Fatima Skejo
15. Muhamed ef. Purišević
16. Dževad ef. Hadžić
17. Mevlida Hadžić
18. Šerif Dedić
19. Fahrudin Omeragić
20. Suljo ef. Cikotić
21. Ibro Borić
22. Mujo Zatega
23. Fatima Halilović
24. Numan ef. Ćosić
25. Nazif ef. Garib
26. Amir ef. Cernica
27. Zejnil Biber
28. Saja Džajić
29. Ibrahim Halilović
30. Hata Dževlan
31. Senad Ovnović
2005/2006.g.
1. Murfeta Hadžalić
2. Asim Kotlo
3. Nermina Čorda
4. Osman Isić
5. Amel Tulek
6. Zulka Arapović
7. Haris Kekić
8. Sejdo Zalihić
9. Omer Fajić
10. Abdurahman Ćosić
11. Fehameta Drače
12. Alija Beglerović
13. Hadžera Beglerović
14. Begza Balić
15. Ćerima Mujić
16. Zejna Mušić
17. Junuz Kozić
18. Đulsuma Puzić
19. Husein Karalić
20. Rasema Muftić
21. Šefik Žunić
22. Sado Rizvić
23. Kimeta Bubalo
24. Suad ef. Mujakić
25. Alma Mujakić
26. Alija Emšo
27. Munevera Emšo
28. HAmida Budim
29. Nurija ZEbić
30. Fatima Bešić
31. Ahmet ef. Biber
32. Đula Korić
33. Enes Kozić
34. Latif Mujić
35. Meliha Hebibović
36. Fatima Šljivo
37. Benjamin Mušinović
38. Bisera Madžak
39. Suljo Korić
40. Ramiza Korić
41. Munta Lavić
42. Alija Hadžiosmanović
43. Mustafa ef. Jelovac
44. Ramiz ef. Kajan

2006.g. /2007.g.

1. Idriz ef. Mezit
2. Vahida Mezit
3. Ibro Bjgorić
4. Fata Bajgorić
5. Đulsuma Puzić
6. Abida Kapić
7. Husnija Maksumić
8. Abdulah Džiho
9. Muharem Habibija
10. Zahida Habibija
11. Alija Ćosić (ž)
12. Ismet Duro
13. Hajra Duro
14. Nura Husić
15. Abdurahman Ćosić
16. Alija Torlo
17. Izet ef. Terzić
18. Šuhra Terzić
19. Seid ef. Eminović
20. Dževad ef. Hadžić
21. Alija Hadžić
22. Mejra Pašić
23. Hajrudin Jandrić
24. Izet Lisić
25. Saća Bešić
26. Radžiba Bešić
27. Hamdija Kadić
28. Fadil Kadić
29. Kasim Čilić
30. Remzo Kovačić
31. Alija Šabaović
32. Ibro Čevra
33. Junuz Špago
34. Bego Delalić
35. Salko Mešukić
36. Bešir Trešnjo
37. Fehim Novalić
38. Nusret Avdić
39. Munira Pirija
40. Juso Čagalj (umro u Medini)
41. Melika Alagić
42. Sabiha Cernica
43. Alija Jazvin
44. Suljan Bobar
45. Mustafa Kukrica
46. Alija Milišić
47. Mumin Žiko
48. Osman Husić

2007.g.

1. Abida Kapić
2. Mujo Demić
3. Murfeta Hadžalić
4. Đulsuma Puzić
5. Fatima Skejo
6. Merka Čagalj
7. Miralem ef. Mezit
8. Zulfo Kodro
9. Enisa Velagić
10. Amel Tulek
11. Osman Isić
12. Alija Memić
13. Izet ef. Terzić
14. Šuhra Terzić
15. Seida Zalihić
16. Husein Tule
17. Šaćira Tabaković
18. Zejna Mušić
19. Velija Tikveša
20. Husein Karalić
21. Fikret Ovnović
22. Zaha Ovnović
23. Šaban Ivković
24. Abdulhamid Kovačević
25. Sulejman Šćuk
26. Fikret Tiro
27. Osman Obrdović
28. Fatima Džumhur
29. Ismet Sarhatlija
30. Abaz Honod
31. Murtija Dedić
32. Uzeir Čakširan
33. Behija Bektašević
34. Erdem Begtašević
35. Omer Delić
36. Mujo Bobar
37. Hakija Omanić
38. Šefko ef. Tinjak
39. Ibro Čomor
40. Alija Milišić
41. Izet Fejzić
42. Mustafa Kukrica
43. Numan ef. Ćosić
44. Zejnil Biber
45. Islam Džajić

2008.g.

1. Huso Torlo
2. Edib Muftić
3. Derviš Stranjak
4. Hakija Omanić
5. Hurija Tipura
6. Jagoda Ikanović
7. Mehmed Kovačević
8. Aida Kovačević
9. Mirza Resulović
10. Mustafa ef. Jelovac
11. Izet ef. Terzić
12. Šuhra Terzić
13. Selim Isić
14. Alija Smajkić
15. Ćamil Mušić
16. Đulsa Mušić
17. Abida Kapić
18. Seid Krhan
19. Nihada Krhan Škrijelj
20. Alija Memić
21. Nermina Ćorda
22. Osman Ćatić
23. Remzo Šuta
24. Akif Velagić
25. Bajro Velagić
26. Smajo Velagić
27. Safeta Burza
28. Omer Zerem
29. Ramiz Zahirović
30. Mujo Husrep
31. Hajrija Proho
32. Senad Ovnovnić
33. Meho Badžak
34. Salih Habibija
35. Bećir Žiko
36. Amir ef. Cernica
37. Azemina Cernica
38. Salih Nuhanović
39. Saliha Zahirović
40. Kasim Korić
41. Ahmed Džajić
42. Husein Salkica
43. Mirza Đogić
44. Alija Nuhić
45. Mesud ef. Ćosić
46. Nezir ef. Alihodžić
47. Halil ef. Delić
48. Jusuf Alić
49. Safija Alić
50. Jusuf Beglerović
51. Džafer Šamerić
52. Ibro Čomor
53. Nerfid Abaza
54. Ramo Gološ
55. Izet Fejzić
56. Admir Fatić
57. Šeća Fatić

2009.g.

1. Ferik Ademi
2. Ifeta Ademi
3. Zejnil Bečić
4. Ibro Ćatić
5. Huso Ćatić
6. Đulsa Ćatić
7. Mirsad Ćatić
8. Bajram Cerovina
9. Fatima Džafić
10. Halil Džiho
11. Mehmed Hadžić
12. Adnin Hasić
13. Šeherzada Kasalo
14. Zejna Mušić
15. Safet Rajković
16. Samir Sakić
17. Raha Sakić
18. Muhjudin Bećoja
19. Omer Balić
20. Zejnil Biber
21. Amir Cernica
22. Azra Hamza- Balić
23. Alija Hasagić
24. Mirsad Karić
25. Senada Karić
26. Munevara Korić
27. Kasim Korić
28. Zlatka Makan
29. Hamo Masleša
30. Samija Masleša
31. Ćamil Memić
32. Ćamil Pindžo,
33. Džemaludin Đelmo,
34. Alija Kukolj
35. Selima Kukolj
36. Ahmet Mešić
37. Junuz Šoljić
38. Nusreta Elezović
39. Jusuf Elezović
40. Mustafa Fetahagić
41. Hanifa Fetahagić
42. Nedžad Fetahagić
43. Zarifa Fetahagić
44. Meho Šuta
45. Osman Ćorić
46. Idriz Džafo
47. Mustafa Kafadar
48. Zikrija Mujak
49. Đulsuma Puzić
50. Mustafa Omerika
51. Esma Pajević
52. Jusuf Pajević
53. Fatima Skejo
54. Idriz ef. Mezit
55. Alija Milišić
56. Ramiz Kasumović
57. Halida Hajduk
58. Fikret Halilović
59. Redžeb Holjan
60. Šaban Potur
61. Hasan Teletović
62. Husejin Karalić
63. Fehim Nezirić,
64. Jahja Šabić
65. Ibrahim Maksumić
66. Begza Bećić

2010. g.

1. Edib Muftić,
2. Amela Muftić
3. Izet Hebibović
4. Kemal Pajević
5. Jasna Pajević
6. Aziz Husović
7. Begajeta Husović
8. Džafer ef. Šehić
9. Mersija Klarić
10. Sulejman Dedović
11. Šaćira Dedović
12. Melika Alagić
13. Emina Tinjak
14. Sabit Mehić
15. Husein Salkica
16. Huma Hamza
17. Mehmed Teletović
18. Ejub Hadžić
19. Husein Karalić
20. Halil Demirović
21. Hata Idrizović
22. Azem Proho
23. Izet Fejzić
24. Ibro Čomor
25. Nazif ef. Garib
26. Fatima Grib
27. Fadil Abdulah Garib
28. Đula Mušić
29. Džafić Mustafa
30. Semir Šejtanić
31. Enisa Balalić
32. Ibrahim Mujan
33. Samir Pajevć
34. Sulejman Turak
35. Kademlija Turak
36. Zekira Hebibović
37. Amir ef. Cernica
38. Salih ef. Nefer
39. Mujo Čajić
40. Kadira Čajić
41. Kadira Lepara
42. Ćamila Hodžić
43. Munevara Korić
44. Kemal, Šoljić
45. Mersija Klarić
46. Mumin Vrače
47. Mumin Maksumić
48. Raha Maksumić
49. Safet Bajramović
50. Husnija Bajramović
51. Nusreta Bučuk
52. Ćamila Salman
53. Suad ef. Mujakić
54. Muharem Šćuk
55. Vahida Beglerović
56. Arslo Hadžić
57. Šerifa Hadžić
58. Eno Tanović
59. Hasan Eminović

2011.g.

1. Fadil Hrnjica
2. Enisa Bašić
3. Alija Isić
4. Husein Karalić
5. Maho Pendić
6. Harun ef. Efendić
7. Halil Marić
8. Muhjudin ef. Bećoja
9. Mejra Bećoja
10. Ibrahim Kadić
11. Džemal Hujdur
12. Melika Alagić
13. Kadira Halilović
14. Ćamil ef. Pindžo
15. Šerif Bukvić
16. Ziba Bukvić
17. Adil Šuta
18. Merjem Muratović Šuta
19. Zejna Drljević
20. Ćamil ef. Alić
21. Azemina Alić
22. Mustafa Šarić
23. Diša Šarić
24. Hamida Kovačević
25. Đulsa Medžedović
26. Edmir Fatić
27. Šeća Fatić
28. Hasan Eminović
29. Ibrhim Džajić
30. Salih ef. Jusufović
31. Ibro Bubalo
32. Ramiza Bubalo
33. Šemso ef. Germić
34. Nazif ef. Garib
35. Hafiz Armin ef. Abaza

2012.g.

1. Miralem Fazlibegović,
2. Idriz ef. Mezit,
3. Abaz Mezit
4. Huso Muraspahić
5. Hata Muraspahić
6. Mustafa Kafadar,
7. Ćamila Gerin
8. Dervo Marić
9. Zijad Marić,
10. Mersija Marić
11. Alkan Mušić
12. Zlata Mušić
13. Adnan Čolaković
14. Abaz Dedić,
15. Seid ef. Eminović
16. Fatima Eminović,
17. Ćamil Mušić,
18. Ibro Spiljak
19. Zahida Spiljak
20. Adil Spiljak
21. Nura Brkić
22. Safet ef. Pozder,
23. Salih Bešić
24. Enisa Balalić
25. Majda Balalić
26. Hajrija Kulukčija
27. Enver Alijagić

2013.

1. Marić Bajro,
2. Muruveta Hadžalić, kao bedel za sina Senada,
3. Ibro Hadžajlić,
4. Đulsuma Puzić kao bedel za brata Aliju,
5. Esad Pobrić,
6. Adem Tipura,
7. Zlatko Vejzović,
8. Selma Vejzović,
9. Ibro ef. Ćatić
10. Sadik Muharemi
11. Mevrija Muharemi
12. iz Nevesinja Omer Pitić,
13. iz Jablanice Huso Imamović,
14. iz Prozora Huso Šćuk,
15. iz Konjica: Salih ef. Jusufović kao bedel za Jusufa Vehaba,
16. Admira Jusufović,
17. Nazif ef. Imamović,
18. Mersed ef. Šabanović,
19. iz Glamoča: Muhamed ef. Dragolovčanin,
20. iz Duvna: Ruzmir Đugum kao bedel za suprugu Eminu,
21. iz Livna: Zekerijah ef. Ribo,
22. iz Ljubuškog: Mumin Elezović i
23. iz Trebinja: Salim Ridžešić.

2014.

1. Hadže Čomor – Mostar
2. Šaćira Dedović bedel za rahmetli Habibu Dedović
3. Enisa Balalić Mostar
4. Muhamed Leho Mostar
5. Ahmed Bebanić – Mostar
6. Mustafa Špago – Mostar
7. Admir Hodžić – Mostar
8. Haris Hindić – Mostar
9. Isa Đan Hindić – Mostar
10. Nafija Čagalj Mostar
11. Almir Bučuk Mostar
12. Džemaila Dilberović – Mostar
13. Veldin Ćorić – Mostar
14. Jusuf ef. Kafadar – Mostar
15. Suljo ef. Cikotić – Mostar
16. Mumin Elezović – Ljubuški
17. Nusreta Elezović – Ljubuški
18. Hašim Pozder – Jablanica
19. Sead Konjarić – Jablanica
20. Arslo Hadžić – Duvno
21. Mukerema Radmanić – Konjic
22. Mirsad Karić – Konjic
23. Hatidža Hadžajlić – Konjic
24. Semir Hadžajlić – Konjic
25. Ismija Hodžić – Konjic
26. Senija Vajzović – Konjic
27. Mirsada Nefer – Konjic
28. Faruk Jakić – Konjic
29. Avdo Duranović – Konjic

2015.

1. Lepara Mujo,
2. Lepara Vahida,
3. Trešnjo Emin,
4. Trešnjo Rahima,
5. Trešnjo Salih,
6. Buljina Nafiz,
7. Ćamil ef. Pindžo,
8. Haliz Habibija,
9. Spiljak Ibro,
10. Spiljak Zahida,
11. Džino Vahida,
12. Alić Avdo,
13. Alić Esma,
14. Čajić Edin,
15. Čajić Senaida,
16. Grbić Samija,
17. Šefko ef. Tinjak,
18. Zalihić Sejda,
19. Pajević Hamza,
20. Sabahudin Grcić,
21. Lerić Alka,
22. Mušić Alkan,
23. Mušić Zlata,
24. Mustafić Ramiza,
25. Pehilj Fadila,
26. Kajmović ef. Sejfo,
27. Kajmović Fikreta,
28. Halilović Aida,
29. Brkan Šerif,
30. Brkan Adisa,
31. Ajla Gazić,
32. Haris Dedić,
33. Suad Jugo
34. Gerin Adnan,
35. Berberović Boškailo Esma,
36. Đelmo Munira,
37. Emin ef. Bandić,
38. Krečinić Almer,
39. Klepo Smajil,
40. Kapetanović Hajra
41. Baljak Samir.
42. Sadet ef. Bilalić