Džemati i džamijeKontakt

Džemati Medžlisa IZ Konjic

Medžlis IZ-e Konjic obuhvata kompletno područje općine Konjic.

Čine ga sljedeći džematski odbori:

1.Džematski odbor Bjelimići[1],

2.Džematski odbor Buturović Polje[2],

3.Džematski odbor Čelebići,

4.Džematski odbor Čuhovići,

5.Džematski odbor Džanići[3],

6.Džematski odbor Džepi[4],

7.Džematski odbor Glavatičevo[5],

8.Džematski odbor Glavičine[6],

9.Džematski odbor Gorani[7],

10.Džematski odbor Gornje Polje,

11.Džematski odbor Grabovci[8],

12.Džematski odbor Homolje,

13.Džematski odbor Idbar,

14.Džematski odbor Jasenik[9],

15.Džematski odbor Kruščica[10],

16.Džematski odbor Lisičići[11],

17.Džematski odbor Nevizdraci[12],

18.Džematski odbor Orahovica.

19.Džematski odbor Parsovići[13],

20.Džematski odbor Podorašac,

21.Džematski odbor Repovci i Tuhobić[14],

22.Džematski odbor Ribići,

23.Džematski odbor Seonica[15],

24.Džematski odbor Spiljani[16],

25.Džematski odbor Šunji[17],

Džematski odbori na području grada: Džematski odbor nove Gradske džamije, Džematski odbor Repovačke džamije, Čaršijske džamije, Tekijske džamije,Vardačke džamije i Prkanjske džamije.[18][1 ]Bjelimići su zajednički naziv za 17 seoskih naselja u gornjem toku rijeke Neretve. Centar ovih naselja je naselje Odžaci, koje se često poistovjećuje s nazivom Bjelimići. U ovaj džematski odbor spadaju sela: Argud, Dindo, Doljani, Gradeljina, Luka, Ljubuča, Ljuta, Mokro, Ocrkavlje, Odžaci, Sitnik, Sopot, Svijenča, Tinje, Veluša, Zabrđani..

[2] Sa Podhumom u kom se nalazi džamija i Goricom.

[3] Sela Džanići, Slavkovići, Bukovlje, Lipovci, Redžići, Lokve, Dobričevići i Donji Čažanj.

[4] Džepi i Vrdolje su jedan džemat.

[5] Džematski odbor Glavatičevo okuplja sljedeća mjesta: Biskup, Dudle, Dužani, Glavatičevo, Grušča, Lađanica, Razići, Ribari, Kašići, Krupac.

[6] S naseljem Lupoglava, Bijela, Prevlje.

[7] S Oteležanima, Čelinom, Blučićima, Pačeranima i Studenčicom.

[8] U ovaj odbor spadaju još Herići i Koto.

[9] Sa Barama.

[10] Sa Solakovom Kulom i Gornjim Čažnjem.

[11] Ovdje spadaju Kralupi, Memidžani i Hondići

[12] Ovdje spadaju naselja Treboje / Bolobani, Nevizdraci, Donji Gradac, Gornji Gradac, Baždarevići i Strgonice.

[13] Ovdje gravitiraju sela Kale, Prijeslop, Bušćak.

[14] U ovom džematskom odboru sadržana su i sljedeća mjesta: Hasanovići, Barmiš, Stojkovići, Gobelovina i Bulatovići.

[15] Ovdje spadaju još Trusina, Sultići, Višnjevice, Raotići.

[16] Sa Džajićima, Dubočanima i Ljutom.

[17] U Džematskom odboru Šunji okupljeni su Brđani, Zukići i Bale.

[18] Džematski odbor Repovačke džamije obuhvata mjesta na desnoj obali Neretve, osim naselja Donje Selo, Trešanica i Luka od kojih je 2015.godine oformljen džemat nove Gradske džamije. Džematski odbori ostalih džamija obuhvataju mjesta koja se nalaze uz džamiju.