Primjeri iz sure El-Kasas

Zahvala Allahu Gospodarus vjetova. Neka je salavat i selam na Muhammeda, a.s. , njegovu časnu porodicu i plemenite ashabe. Draga braćo, neki od nas

Read More