DERVIŠ BUTUROVIĆ

Derviš Buturović rođen je u Seonici kod Konjica 1885. godine a umro je u Sarajevu 18.6.1977. Bio je po zvanju šeriatski sudac. Želimo se ovdje osvrnu

Read More