Tekstovi o Konjicu

HAFIZI U KONJICU

HAFIZ DINO PELIĆ

U Gradskoj džamiji u Konjcu, 03.12.2020.godine, poslije podne namaza, proučena je hafiska dova konjičkom hafizu Dini Peliću.

Hafiz Dino Pelić sin rahmetli Envere i Envera rođen je 23.05.1989.godine u Mostaru. Osnovnu školu završio je u Konjicu 2004.godine. Konjičku gimnaziju završio je 2008.godine, nakon čega upisuje elektrotehnički fakultet u Sarajevu koji završava 2013.godine. Kur’ansko pismo i tedžvid uči pred Almir ef. Hondom, tadašnjim imamom čaršijske džamije u Konjicu, a potom počinje učiti hifz pred hafizom Ruhid ef. Nezirom 2012.godine.

U periodu 19.10.2020 – 02.11.2020. godina pred Komisijom za hifz Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u sastavu: Hafiz Ismet Spahić, hafiz Mensur Malkić, hafiz Haso Popara i  hafiz Salih Halilović, uspješno polaže hifz i stječe časnu titulu hafiza Kur’ana.

HAFIZ KERIM NUHANOVIĆ

U srijedu 24. aprila 2019. godine, iza ikindija namaza, u Gradskoj džamiji u Konjicu, proučena je hafiska dova hafizu Kerimu Nuhanoviću, maturantu Gazi Husrev-begove medrese.

Hafiz Kerim Nuhanović, sin Ahmeta i Fatime iz Konjica, rođen je u Konjicu 18. septembra 2000. godine. Gazi Husrev-begovu medresu upisao je školske 2015/2016. godine. Hifz je učio pred muhaffizom hfz. Ruhid-ef. Nezirom. Polaganje hifza je trajalo od 29. marta do 11. aprila 2019. godine pred hafiskom komisijom: hadži-hafiz Ismet-ef. Spahić, predsjednik; mr. hafiz Mensur-ef. Malkić i hadži-hafiz Haso-ef. Popara, član.

HAFIZ OMAR NUHIĆ

U subotu, 15 jula 2017. godine  u Gradskoj džamiji u Konjicu poslije podne namaza proučena je hafiska dova  i uručena hafiska diploma konjičkom hafizu Omaru Nuhiću.

Rođen je u Konjicu 1996.godine, od oca Senada i majke Amele. U Konjicu završava osnovnu školu i upisuje Gimnaziju. U drugom razredu gimnazije prelazi u Karađoz begovu medresu u Mostaru. U medresi je aktivno počeo učiti hifz krajem drugog razreda, nastavivši sve do 19.06.2017. kada pred Komisijom za hifz Rijaseta IZ u BiH stiče zvanje hafiza Kur’ana časnog.

HAFIZ AZIZ MAKAN

U nedjelju, 08. Juna 2014.godine u džamiji u Čelebićima je nakon podne-namaza proučena hafiska dova konjičkom hafizu Azizu Makanu..

Rođen je 04.03. 1993. godine u Konjicu od oca Amira i majke Nedžide. Hifz je počeo učiti u drugom razredu  Karađoz-begove medrese (2010.g.).  Medresu je završio 2012.g. , a hifz okončao 2013. godine te u maju mjesecu cijeli Kur’an napamet proučio pred komisijom Rijaseta IZ BiH. Na svečanosti u povodu godišnjice osnivanja Centra za učenje Kur’ana u Mostaru Hafizu Makanu je 14. 12. 2013.g. dodijeljena i prva idžazetnama u Bosni i Hercegovini za Hafsov i Šu’betov rivajet.

 

HAFIZ NEZIR RUHID

Rođen je 1982. Upisuje medresu 1997. godine. A hifz uči pred muhafizom Mensurom ef. Malkićem i polaže ga 2001. Hafiska dova proučena je u džamiji u Buturović Polju u proljeće 2002. godine.

 

 

Omer ef. Salihkadić

Sin Saliha ef., po kojem je i dobio prezime. Nedostaju podaci o godini njegovog rođenja, ali se zna da je umro polovinom XIX stoljeća. Također se ne zna gdje je i kada položio hifz. Bio je imam džamije Junuz-age Prohe u Konjicu. On je najstariji poznati hafiz koji je rođen u Konjicu.

 

Zulfikar ef. Džumhur

Rođen je u Konjicu oko 1835. godine, a umro prilikom odlaska na hadž u Meku 1892. ili 1894. godine, pa je tamo i ukopan. Potječe iz ulemanske porodice. Završio je medresu u Sarajevu. Bio je mualim, kraće vrijeme muderis medrese u Konjicu i vekil Be­gove džamije u Sarajevu. I njegova dva sina su bili hafizi.

 

Abdurahman ef. Džumhur

Sin Zulfikara, rođen 1883, a umro u Konjicu poslije 1901. godine. Kao dječak posvetio se izučavanju hifza, pa je vrlo mlad postao hafiz.

 

Abduselam ef. Džumhur

Sin Zulfikara, rođen je u Konjicu 1885, a umro u Beogradu 1933. godine. Završio je medresu u Sarajevu i kao mlad izučio hifz. Bio je imam Tekijske džamije u Konjicu i vjeroučitelj. Kraće vrijeme iza Drugog svjetskog rata obavljao je dužnost gradonačelnika Konjica. Od 1921. godine do smrti obavljao je i dužnost glavnog imama Vojske Jugoslavije.

 

Hadži Smail ef. Džumhur

Sin Vejsil-age, rođen je u Konjicu 1864. i tu umro 1934. godine. Završio je medresu u Konjicu i učio pred Dervišom ef. Gaćom, pa je vrlo mlad izučio hifz. Bio je mualim u tzv. Munibovom mektebu, te imam Djevojačke i Repovačke džamije u Konjicu.

 

Hadži Abid ef. Džumhur

 Sin Abdullah, rođen je u Konjicu oko 1865. i tu umro 1943. godine. Učio je medresu u Konjicu. Bio je imam Djevojačke džamije. Obavio je hadž.

 

Hadži Salih ef. Gaćo

Sin Mula Derviš efendije, rođen je u Konjicu 1863, gdje je i umro 1936. godine. Završio je Kuršumli medresu u Sarajevu i studij teologije u Istanbulu. Bio je muderis medresa u Konjicu i Bosanskom Novom. Dva puta je obavio hadž – 1893. i 1911. godine. Nakon umirovljena u Bosanskom Novom, vratio se u Konjic i nakon kraće bolesti tu preselio na ahiret. I njegov mlađi sin je stekao hafizluk.

 

Nurija ef. Proho

 Sin Ibrahim-age, rođen je u Konjicu oko 1868, a umro u Sarajevu 1932. godine. Završio je medresu i hafizluk u Sarajevu i tu se stalno nastanio. Bio je imam Hadži-Jahja džamije i hatib Topal Ejnehanove džamije.

 

Hifz je izučio i Hamid ef. Džumhur, sin Mula Abdi-age, rođen u Konjicu 1887, gdje je i umro 1960. godine. Završio je medresu u Konjicu i tu izučio hifz, ali ga nije položio. Bio je imam Repovačke i Čaršijske džamije u Konjicu.

 

Hafizluk je stekao i Muhamed ef. Gaćo, mlađi sin hafiza Salih ef. Rođen je u Bosan­skom Novom 1911. godine. Hafizluk je završio pred hadži Fehimom ef. Gušićem u Banjoj Luci. Na­kon završene medrese, završio je Šerijatsko-sudačku školu u Sarajevu i kao kadija službovao u Fojnici do ukidanja šerijatskih sudova 1946. godine. Bio je usko povezan s Konjicom, kao rodnim mjestom njegovog oca.

 

Iz Seonice hafiz je bio Mustaj-beg Buturović, koji je završio medresu u Konjicu i tu položio hifz. Bio je dugo imam Donjomahalske džamije Bege Begete u Seonici.

 

Iz Repovaca hafiz je bio Derviš ef. Gabela, rođen 1860. u Podhumu, a umro 1933. go­dine u Sarajevu. Ne zna se gdje je položio hifz. Bio je imam Jahja-pašine džamije u Sarajevu i vjeroučitelj Muslimanske osnovne i više djevojačke škole u Sarajevu od 1914. do 1918. godine. U njegovom dosjeu piše da je šest godina studirao Gazi Husrev-begovu Hanikah medresu u Sarajevu.

 

Osim navedenih hafiza, u Konjicu su djelovali i hafizi iz drugih mjesta, koji su bili muderisi medrese: Omer ef. Humo, Ahmed ef. Kasumović, Hasan ef. Smajlović, Džemal ef. Kršlaković, hadži Muhamed ef. Krpo, hafiz Harun ef. Efendić.

 

Priredio: Esad Bajić, 16.6.2021.g.